ผบ.ทบ. สังเกตการณ์การรับสมัครและคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางมาสังเกตการณ์ การรับสมัครและคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ที่ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติดำเนินการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 นั้น สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชม. ที่ https:/rcm.rta.mi.th หรือแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหารสังกัดกองทัพบก ที่เปิดรับสมัคร จำนวน 577 หน่วย ในวันและเวลาราชการ

โดยหน่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ห้วงเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่ 4 กันยายน 2566 – 28 มกราคม 2567 (ถึงวันคัดเลือกฯ วันสุดท้าย) ซึ่งสามารถเลือกหน่วยเข้ารับราชการได้ 577 หน่วยทั่วประเทศ ตามโควตาทหารกองประจำการที่เปิดรับสมัคร สามารถเลือกวัน และ จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งสถานที่เพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ จำนวน 77 แห่ง (77 จังหวัด) ซึ่งในส่วนกองทัพภาคที่ 3 ได้จัด หน่วยคัดเลือกเคลื่อนที่เพิ่มเติมอีก 5 หน่วยคัดเลือก โดยไม่จำเป็นต้องไปเข้ารับการคัดเลือก ณ หน่วยที่สมัครเข้ารับราชการ การคัดเลือกฯ ดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จใน 1 วัน (การตรวจหลักฐาน การวัดขนาดร่างกาย และการตรวจโรค)โดยกองทัพภาคที่ 1 – 4 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อทำการคัดเลือกทหารกองเกิน

โดยในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ หน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยมีแนวทางการตรวจเยี่ยมให้ ผู้บัญชาการทหารบก สามารถตรวจเยี่ยมการคัดเลือกฯ ของหน่วยได้ทุกพื้นที่จังหวัด แบบ Realtime โดยแสดงผลออนไลน์ผ่านจอ LED พร้อมสามารถสอบถามข้อมูลการคัดเลือกฯ ในแต่ละพื้นที่จังหวัดจากผู้แทนหน่วยได้ และต้องมียอดผู้สมัครฯ มาทำการคัดเลือกให้มากที่สุด ซึ่งการเปิดรับสมัครออนไลน์นี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกำหนดได้มีโอกาสสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการได้ด้วย

ปัจจุบันหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 มีทหารกองเกินร้องขอ(สมัคร) เข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว จำนวน 2,194 คน (จากยอดความต้องการ 4,573 คน) คิดเป็นร้อยละ 47.98