ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ทอดกฐินสมทบทุนบูรณะพระประธานองค์ใหญ่ วัดสว่างอารมณ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คุณอนันต์ อมรประภาวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง ประเทศไทย พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีทอดกฐิน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ณ วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

กฐิน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนบูรณะพระประธานองค์ใหญ่ ณ วัดสว่างอารมณ์ โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 300,000 บาท และเงินร่วมทำบุญสมทบ จากคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงาน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ จำนวน 369,499 บาท รวมเป็นงบประมาณร่วมทำบุญทั้งสิ้น 669,499 บาท