พิษณุโลก เปิดงาน”วันดินโลก”เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น.ณ ลานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (ส่วนวันจันทน์) ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานเปิดงาน”วันดินโลก”เทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในระหว่างวันที่ 29 พฤศิกายน – 5 ธันวาคม 2566

โดยมี รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรม”วันดินโลก” และดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ภายในงานมีการจัดเทศกาลเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 8 คณะ การสาธิตทำบ้านจากดิน การสาธิตผสมมวลสารกับดินเพื่ออัดแบบพระเครื่อง ปลุกเสกแจกฟรี และพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชา การจำหน่ายสินค้า และของดีจังหวัดพิษณุโลก การละเล่นไทยโบราณ ดนตรีโฟล์คซอง การเต้นลีลาศ

การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป การประกวดวาดภาพระบายสีจากดิน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประกวดปั้นดินระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 17:00 -18.00 น. มีการจัดวิ่งเทิดพระเกียรติ 2 สะพานคือสะพานเอกาทศรถ -สะพานนเรศวร พิธีเปิดงานมีดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในนามจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เวลา 19.30 น. 14 จุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ การประกวดปั้นดิน และการวาดภาพระบายสีจากดิน พร้อมกับมอบรางวัลการประกวดแข่งขัน วาดภาพระบายสีวันดินโลก โดยกลุ่มครูศิลป์ถิ่นสองแคว ร่วมสนุกร้องเพลงคาราโอเกะ และเต้นลีลาศ อีกด้วย