ทภ.3 จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 57 รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 08.45 น.ที่วัดจุฬามณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเป็นการแสดงออกถึงพลังในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นมรดกล้ำค่าของชาวไทย และเป็นการให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันบำเพ็ญความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณอเนกอนันต์ ต่อปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จนเป็นที่ประจักษ์ และได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร


ทั้งนี่ ผู้เข้ารับการอุปสมบท จะได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู่การดำรงชีพอย่างมีสติ อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผลและมีสันติสุข ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสงบสุขยั่งยืนต่อไป สำหรับผู้เข้ารับการอุปสมบท ประกอบด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 และประชาชน รวมทั้งสิ้น 57 นาย โดยศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดจุฬามณี ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2566 เป็นเวลา 8 วัน