พิษณุโลก”วันดินโลก”เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 มรภ.พิบูลสงคราม จัดงาน ยิ่งใหญ่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดกิจกรรม วันดินโลก ปี 2566 และ ดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ในระหว่างวันที่ 29 พฤศิกายน – 5 ธันวาคม 2566 ณ ลานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวันจันทน์)

ภายในงานมีการจัดเทศกาลเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมพัฒนาที่ดินมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 8 คณะการสาธิต ทำบ้านจากดิน การสาธิตผสมมวลสารกับดินเพื่ออัดแบบพระเครื่อง ปลุกเสกแจกฟรี และพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชา การจำหน่ายสินค้า และของดีจังหวัดพิษณุโลก การประกวดร้องเพลง คาราโอเกะ การละเล่นไทยโบราณ ดนตรีโฟล์คซอง การเต้นลีลาศ

สำหรับวันที่ 1 ธันวาคม นี้ เวลา 18.00 น.กำหนดพิธีเปิดงานวันดินโลก จะมีการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป การประกวดวาดภาพระบายสีจากดินระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประกวดปั้นดินระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษา การแสดงดนตรีโฟค์ซองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 17:00 -18.00 น. มีการจัดวิ่งเทิดพระเกียรติ 2 สะพานคือสะพานเอกาทศรถ -สะพานนเรศวร พิธีเปิดงานมีดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ โดยมีผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในนามจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เวลา 19.30 น. 14 จุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 การมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ การประกวดปั้นดิน และการวาดภาพระบายสีจากดิน พร้อมกับมอบรางวัลการประกวดแข่งขัน วาดภาพระบายสีวันดินโลก โดยกลุ่มครูศิลป์ถิ่นสองแคว และร่วมสนุกร้องเพลงคาราโอเกะและเต้นลีลาศ อีกด้วย