พิษณุโลก หัวหน้าบ้านเด็กฯ”สุดฮอต” เตรียมจับมือ ศธ.”สร้างครอบครัวพลังบวก” ให้ความรู้ปู่-ยา-ตา-ยาย เลี้ยงหลานแทนพ่อ-แม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายเกรียงไกร บุญเทียร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวภายหลังที่เดินทางมาเข้ารับตำแหน่ง 1 ธันวาคม ว่า ในปี 2567 บ้านพักเด็กฯ พิษณุโลก จะดำเนินการ “ครอบครัวพลังบวก” เพื่อเสริมพลังให้กับครอบที่มีปู่-ย่า ตา-ยาย เลี้ยงหลาน แทนพ่อแม่ โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการ

  1. ความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกของพ่อแม่
  2. การรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก
  3. ทักษะในการใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกของพ่อแม่

นายเกรียงไกร กล่าวอีกว่า เด็กและเยาวชนคือ อนาคตของประเทศ และแน่นอนเด็กและเยาวชน ดังนั้นการทำงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว ต้องขับเคลื่อนงานทั้งเชิงนโยบาย และการคุ้มครองสวัสดิภาพ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ส่วนหนึ่งต้องฟังเสียงเด็กและเยาวชน โดยให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และลงมือทำ ในนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และประเทศชาติ

“การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเป็นสิ่งสำคัญ บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นสถานแรกรับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก หากพบเห็นเด็กที่ถูกล่วงละเมิดในสวัสดิภาพของตนเอง สามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่บ้านพักเด็กฯ หรือ โทร 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก กล่าว