เชียงราย อบต.โป่งแพร่ -สภ.แม่ลาว ร่วมโครงการสังคมดี ชุมชนดี

วันที่ 15 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น.
โดยข้อสั่งการของ พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย
โดยอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษฎา งามจิตต์ ผกก.สภ.แม่ลาว มอบหมายให้ พ.ต.ท.ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาว , พ.ต.ท.ราชัญ แสนหลาน สวป.สภ.แม่ลาว ,ร.ต.ท.ธนกฤต ศรีโวย ฯ และ ด.ต.เศกสรรค์ อุปนันชัย

โดยได้ทำโครงการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการอบรมให้ความรู้ แก่เด็กเล็ก พร้อมกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวเองเวลาติดอยู่ในรถ ,Active Shooter วิ่ง ซ่อน สู้ และกฎหมายจราจรเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหติที่จะเกิดขึ้น ณ ห้องประชุม อบต.โป่งแพร่

ทั้งนี้ จัดทำโครงการโดย อบต.โป่งแพร่ และ สภ.แม่ลาว ร่วมมือกันกับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี