พะเยา ชาวบ้านแห่เก็”มะมื่น”ลูกกระบก’ แมคคาเดเมียสไตล์ไทย ขาย กก.200 บาท

วันที่ 23 พ.ย 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเหลียน ประสิทธิ์เสริฐ อายุ 62 ปี ชาวบ้านต้ำ ตำบลบ้านต้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมเพื่อนบ้านพากันเข้าป่าเก็บแก่น มะมื่น หรือ ลูกกระบก ในป่าท้ายหมู่บ้าน ซึ่งต้นกระบก หรือต้นบะมื่น จะออกลูกและหล่นใต้ต้น ในช่วงต้นฤดูหนาว ชาวบ้านจะพากันออกไปเก็บมาตากแห้งและทำการ แกะเอาเมล็ด ใน ลูกกระบกด้านในขาย และในช่วงนี้ราคากระบกหรือแก่นมะมื่น จะมีราคาดีซึ่งกระบกที่แกะออกมาแล้วเมล็ดสมบูรณ์ ราคา กก.ละ 40 บาทและเมล็ดที่ถูกฝ่าครึ่งราคาจะเหลือ กก.ละ 25 บาท หากคั่วสุกราคา 100-200บาท

เพราะเป็นอาหารป่า รสชาติมัน กรอบอร่อย เหมือนกับแมคคาเดเมีย สำหรับช่วงนี้กระบก จะออกผลเมื่อแก่จัดจะร่วงหล่น ตกใต้ต้น ชาวบ้านจะเก็บผลมากะเทาะเปลือกเอาเมล็ดในขายจะมีราคาดีและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านต้ำในเป็นอย่างดี 1ปีมีเพียง 1ครั้งเท่านั้น

นางเหลียน ประสิทธิ์เสริฐ อายุ 62 ปี ชาวบ้านต้ำ เล่าว่าในแต่ละวัน ชาวบ้านจะพากันออกไปเก็บแก่นมะมื่น หรือลูกกระบกที่หล่นใต้ต้นบริเวณชายป่าท้ายหมู่บ้าน ซึ่งจะเก็บมาทำการตากแดดให้แห้งก่อนแล้วเอามากะเทาะแกะเปลือกเอาเมล็ดด้านในออกขายโดยเมล็ดที่สมบูรณ์ เต็มไม่ถูกมีดฝ่าครึ่ง ราคากิโลกรัมละ 40 บาท และเมล็ดที่ถูกมีดฝ่าครึ่งจะเหลือกิโลกรัมละ 25 บาท ถ้าคั่วแล้วพร้อมกิน จะมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-200 บาท เป็นรายได้เสริมราคางาม

เพราะเป็นอาหารป่า รสชาติมัน กรอบอร่อย เหมือนกับแมคคาเดเมีย ในแต่ละวัน สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านวันละ 500-1,000 บาท สำหรับเมล็ดกระบกหรือที่ชาวเหนือเรียกว่า (มะมื่น)จะมีในป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านต้ำจะมีต้นกระบกเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้าน ออกหาเก็บมาฝ่าเอาเมล็ดในขายสร้างรายได้ในช่วง ต้นฤดูหนาวนี้ 1ปีมี 1ครั้งเท่านั้น

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา