รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2566 พื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2566 ของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 310 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14

ดยได้มอบนโยบายให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ โดยเน้นย้ำในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยให้ครูฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงเรื่องสิทธิกำลังพลที่น้องทหารใหม่พึ่งได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพ เพื่อนำไปยืดถือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเรื่องอาหารการกินที่มีคุณภาพปริมาณเพียงพอ และอื่นๆอย่างเหมาะสม ตลอดจนได้มอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญใจ และกำลังใจ แก่น้องทหารใหม่