ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก/ประธานฯ TBC ฝ่ายไทย ขอบคุณฝ่ายเมียนมา เตรียมรับคนไทยกลับเอีก 24 คน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา พันเอก ณฑี ทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก/ประธานฯ TBC ฝ่ายไทย ได้เดินทางข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมา และเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับ พันเอก ตู๋ล่า ส่อ วิน โซ ผู้บังคับกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก ณ โรงแรมวันจีวัน จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา

เพื่อขอบคุณกรณีที่ฝ่ายเมียนมาให้ความช่วยเหลือคนไทย จำนวน 41 คน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ติดตามและประสานข้อมูล เพื่อเตรียมการในเรื่องการรับตัวคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ในเมียนมา เพิ่มเติม อีก 24 คน โดย TBC ฝ่ายเมียนมาแจ้งว่า ปัจจุบันคนไทย ทั้ง 24 คน อยู่ในระหว่างเดินทาง จาก เมืองปางซาง ไปยัง เมืองเชียงตุง โดยคาดว่าจะถึง เมืองเชียงตุง ช่วงค่ำของวันนี้ หลังจากถึงเมืองเชียงตุง จะรอคำสั่งอนุมัติให้ส่งตัวกลับจากหน่วยเหนือ จึงจะออกเดินทางมายัง จังหวัดท่าขี้เหล็ก เพื่อส่งตัวกลับไทยต่อไป