อุตรดิตถ์ “ผาจุก”เตรียมความพร้อมรับ “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก พร้อมด้วย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่ต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.

เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก การบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม Logistics การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และพบปะประชาชน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน