เปิดอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยพรหมพิราม วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น ณ อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยพรหมพิราม โรงพยาบาลพรหมพิราม โดยมี นายแพทย์อี๊ดยังวัน ยงย่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมพิราม ให้การต้อนรับ งานบริการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพรหมพิราม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ 2545 มีบุคลากรให้บริการเพียง 1 คน ให้บริการ นวดรักษา จ่ายยาสมุนไพร และส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ผลการดำเนินการได้รับความสนใจจากผู้รับบริการจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปีพ.ศ 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายสำคัญในการให้บริการสุขภาพทางเลือก จึงอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาทให้โรงพยาบาลพรหมพิราม ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มการให้บริการผู้ป่วยนอกแบบ One Stop service มีบริการคลินิกรักษาโรคทั่วไป คลีนิครักษาเฉพาะโรคเช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ข้อเข่าเสื่อม ไมเกรน สะเก็ดเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบการให้บริการแบบ...
ยอดผู้ป่วยไวรัสอู่ฮั่นดับ 304 ราย ในจีนแผ่นดินใหญ่ - ญี่ปุ่นเจอคนติดเชื้อ 20 ราย แซงไทย 19 ราย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (Johns Hopkins) แสดงแผนที่ข้อมูลการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า ในจีนแผ่นดินใหญ่ ณ เวลา 7:00 น.อยู่ที่ 13,983 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 304 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า นอกประเทศจีน พบว่า ญี่ปุ่น อยู่ที่ 20 ราย ไทย 19 ราย ตามมาด้วยสิงค์โปร ฮ่องกง ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ตามลำดับ ขณะที่คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน แถลงยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรน่า...
เปิดงาน 330 ปี กัญชา ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.09 น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ประเสริฐ อัตโตหิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี อาจารย์ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก และผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการจัดงาน 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...
พิษณุโลก แพทย์-พยาบาล เกือบ 200 คน ตรวจคัดกรองผู้ต้องขังเรือนจำ 3,200 คน วันที่ 7 มกราคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์การเกิดภาวะผิดปกติในผู้ต้องขังเป็นกลุ่มก้อน สงสัยภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 175 คน จากโรงพยาบาลวังทอง โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมอุปกรณ์การตรวจเลือดเข้าปฏิบัติงานร่วมกับเรือนจำกลางและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจคัดกรองระดับไทรอยด์ฮอร์โมนในร่างกายผู้ต้องขัง จำนวนกว่า 3,200 นาย ตามแผนและแนวทางในการดูแลรักษา สวัสดิภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ต้องขัง เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง ป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น สำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติ วันนี้ คณะแพทย์ตั้งโต๊ะตรวจคัดกรองผู้ต้องขังจำนวน 45 โต๊ะ จัดระเบียบผู้ต้องขังเข้ารับการตรวจคัดกรองรอบละ 45 นาย โดยทุกนาย จะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ตรวจสอบสุขภาพจิต สังเกตุพฤติกรรมอาการเช่น...
พิษณุโลก เปิดศูนย์การแพทย์”พุทธชินะราชา” บริการผู้ตรวจรักษาภาคเหนือตอนล่าง นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์การแพทย์“พุทธชินะราชา” หรือศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ในสังกัดโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อาคารสร้างสมบูรณ์แล้วจำนวน 2 หลังอาคารหลังที่ 1 พร้อมที่จะเปิดบริการให้กับผู้มาตรวจรักษาภายในเดือนมิถุนายน 2562 ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช กล่าวอีกว่า ส่วนอาคารหลังที่ 2 อาคารขนาดใหญ่สามารถรับรองผู้ป่วยได้จำนวนมาก จะสามารถเปิดบริการได้ภายในปลายปี 2562 ในช่วงนี้กำลังติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะทำให้ชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือตอนล่าง เตรียมที่จะต้องไปใช้สถานที่บริการแห่งใหม่ เพราะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่จอดรถยนต์ “สำหรับอาคารหลังที่3 อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จ เวลาราชการสามารถรองรับผู้ป่วยในเหลือมาก มีห้องผ่าตัดกว่า10 ห้อง การให้บริการผู้ป่วยใน ประกอบด้วย เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องสวนหัวใจ ห้องไอซียู(ICU)โรคประสาท โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และทารกแรกเกิด”นายแพทย์ศิวฤทธิ์กล่าว ปัจจุบันโรงพยาบาลพุทธชินราราชมี1,100 เตียง ทำให้เกิดความแออัด ซึ่งเมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จและเรียบร้อยสมบูรณ์ รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในช่วงแรกจะย้ายเตียงไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่จำนวน 300 เตียง และในอนาคตต้องถึง 400-500 เตียง ในปีงบประมาณ 2560 -2562 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งงบประมาณวงเงิน1,000 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ในพื้นที่จำนวน 155 ไร่ ติดกับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลพุทธชินราช มีความแออัดค่อนข้างมาก เพราะต้องรองรับบริการผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง คือจังหวัดตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ยังมีบางส่วนจากจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร และนครสวรรค์ แม้ว่าจะขยายไปให้บริการผู้เจ็บป่วยเล็กน้อยที่โรงพยาบาลรังสีเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่เช่าของโรงพยาบาลพุทธชินราช แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
พิษณุโลก รพ.พุทธชินราช จัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 บริเวณหน้าร้านสมุนไพรสาระไทย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน กล่าวคำถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย พร้อมเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ โดยมีแพทย์หญิงมนัสชนก บุญทักษ์ เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมการจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 29 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 โดยจัดนิทรรศการความเป็นมาของวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นิทรรศการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย...
รพ.พุทธชินราช ลดความแออัด "เบาหวาน-ความดัน" คงที่รับยาร้านใกล้บ้าน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้มีการบริการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีอาการคงที่ สามารถรับยารักษาโรคได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยลงทะเบียนเข้าโครงการ ซึ่งผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน ทั้งนี้จะสามารถลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ดูแลยาเดิม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 10.00 น. และห้องจ่ายยา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และเข้าพบแพทย์เพื่อประเมิน...
พะเยา ประเมินคุณภาพสาธารณสุขอำเภอ และรพ.สต.ดีเด่น คณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เข้าตรวจประเมินคุณภาพและคัดเลือกสาธาณะสุขอำเภอดีเด่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น เพื่อเพิ่มศักยภาพสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สามารถเป็นที่พึ่งของสังคม โดยการเข้าทำการส่งเสริมแนะนำตลอดจนดูแลรักษาผู้ป่วย ในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าการรับการรักษาในโรงพยาบาล คณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ต้องเดินทางเข้าทำการตรวจประเมินเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและคัดเลือกสาธารสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่สาธารณนสุขอำเภอดอกคำใต้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่ง ในด้านการส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพการรักษาตลอดจนถึงงานวิจัยต่างๆของสาขาสุขอำเภอ และโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในเบื้องต้น โดยในครั้งนี้ได้มีการตรวจประเมินในเรื่องของการนำเสนอของพื้นที่ ส่วนที่สองคือการบริหารงาน สามคือผลงานที่ได้ปฏิบัติงานมา และส่วนที่สี่ก็คือผลงานในเรื่องของวิชาการและส่วนที่ห้า คือผลงานการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมพลังและเสริมสร้างกำลังใจ ในการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แต่ละอำเภอ เพื่อเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ชุมชนได้เกิดความเข้าใจในการดูแลรักสาสุขภาพเบื้องต้น สัมภาษณ์...นายนิยม ศิริ ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น สนง.สาธารณสุขดีเด่น และผู้บริหารดีเด่น เขตตรวจที่ 1 ขณะที่นางเอื้อมจิต ปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกในการประกวดในครั้งนี้ ระบุว่า ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของตำบลบุญเกิดนั้น เรามีจุดเด่นในเรื่องของการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการแนะนำในเรื่องของสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยซึ่งทางสาธารณะสุขของเราจะเฝ้าติดตามคนไข้ในพื้นที่อยู่ตลอด โดยไปเยี่ยมเยียน ซึ่งมีจิตอาสารวมทั้งอาสาสมัครจะเข้าไปคอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด นอกจากนั้นยังได้มีการส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรม 5 อ.กทั้งในเรื่องของอาหาร...
สสจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสอน นร.รร.เฉลิมขวัญสตรี ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ห้องประชุมตึกใหม่ ชั้น 6 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ กระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พิษณุโลก เยี่ยมชมกิจกรรมตามที่ สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 และไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกมีการเตรียมแผนรองรับหากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง ทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด และกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้หน้ากากอนามัย - เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ เป็น "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ "...
พะเยา ไม่พบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส“โคโรน่า” ออกมาตรการเข้มนักท่องเที่ยว- กลุ่มเสี่ยง แนะสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย    วันที่ 27 มกราคม 2563 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  เปิดเผยถึงกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาที่ประเทศจีน  ปัจจุบันก็มีการแพร่ระบาดและมีผู้เสียชีวิตประจำวันมาก  ซึ่งปัจจุบันคนจีนมีการไปท่องเที่ยวทั่วโลก  ในประเทศมีมาตรการในการเฝ้าระวังมีระบบการเฝ้าระวัง  ตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นที่สนามบิน หรืออาคารต่างๆที่ผู้ป่วยหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามา มีมาตรการที่เข้มงวดและในส่วนของจังหวัดพะเยาเองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมีมาตรการรองรับในเรื่องดังกล่าวด้วย “แม้ว่าจังหวัดพะเยาจะไม่มีสนามบิน  แต่เรามีจังหวัดรอบข้างที่มีสนามบินไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่  เชียงรายดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการการให้ความรู้  การเฝ้าระวัง  กรณีมีผู้ป่วยหรือนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนหรือมาจากเมืองที่เป็นต้นตอการแพร่ระบาด  จะมีการรายงานการติดตามควบคุมการพิสูจน์กลุ่มเสี่ยงมีมาตรการขั้นตอนต่างๆส่วนในเรื่องของการให้ความรู้พี่น้องประชาชน  มีการทำหนังสือแจ้งการเฝ้าระวังไปหน่วยงานทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชนโรงพยาบาลคลินิก ซึ่งในจังหวัดพะเยายังไม่มีการพบโรคนี้แต่อย่างใด  และขอฝากถึงพี่น้องประชาชนถึงเรื่องของระบบการเฝ้าระวังหรือการป้องกันโรคซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยถือว่ามีความมีมาตรฐาน  และติดอันดับต้นๆของโลก  ซึ่งหลายหลายเหตุการณ์น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในการป้องกัน  ซึ่งประเทศไทยสามารถที่จะควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังได้ดี”นายแพทย์ไกรสุขกล่าว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  กล่าวอีกว่าไข้หวัดใหญ่หรือเรียกว่าโรคตามฤดูกาล  เกิดจากปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาด  ในเรื่องของฤดูหนาวฤดูฝนที่มีความชื้น  ไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นก็ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นจังหวัดที่อัตราของการป่วยในอันดับต้นๆของประเทศ    ประชาชนต้องมีการป้องกันดูแลสุขภาพของตนเอง  ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส  เพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันจะเป็นสิ่งที่สำคัญ  โดยการออกกำลังการดื่มน้ำเยอะๆจะทำให้ร่างกายภูมิต้านทานโรค ปัณณวิชญ์  อยู่ดี ภาพ/ข่าว
error: Content is protected !!