พิษณุโลก 600 วัด สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล บทสวดเปิดเว็บไซต์ สำนักพุทธฯ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเสริมบารมีเริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ณวัดทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 600 วัด คาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นายนิติศาสตร์ กล่าวอีกว่า จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ แบบวิถีไทย วิถีพุทธ เสริมบารมีสร้างความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย วัดทุกแห่งใกล้บ้าน ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน โดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์ข้ามปี 2563 ได้ในเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับการจัดกิจกรรมสวด มนต์ข้ามปี ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดศูนย์กลางของจังหวัด นอกจากนั้นยังมีวัดศูนย์กลาง และวัดรองศูนย์กลาง 9 อำเภอ...

พิษณุโลก เปิดงานประเพณี"กินข้าวใหม่ม้ง"เที่ยวน้ำตก"มินิทีลอซู"จังหวัดเตรียมทุ่มงบส่งเสริม วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ และ นายพีรากร ราชเพียแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิดงาน” เปิบข้าวใหม่” บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม นี้ ซึ่งปีนี้ประเพณี “กินข้าวใหม่ม้ง" บ้านน้ำจวง อย่างยิ่งใหญ่ โดยรองผู้ว่าฯเปิดงาน”พิธีเรียกขวัญข้าว”และชมการแข่งขันคัดข้าวใหม่ พร้อมการแสดงวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง และมหรสพยามค่ำคืน ส่วนภาคกลางวันคณะรองผู้ว่าฯ ได้ชมแข่งขันรถฟอร์มูล่าม้ง, แข่งยิงหน้าไม้, แข่งขันแพทะเลภูเขา บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวง ซึ่งหลายหน่วยงานได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุนมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งมีจุดขายสำคัญ คือ น้ำตกตาดปลากั้ง ทั้งนี้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าฯ ตะลึง เอ่ยปากเปรียบ"มินิทีลอซู" เนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นฤดูฝนมาไม่นาน น้ำใสและไหลเย็นจากเทือกเขาไหลกระเซ็นเป็นสายสวยงามยิ่งนัก...
เชียงใหม่ เปิดงาน “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่” ช่วงค่ำวันที่ 17 พ.ย. 64 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่”  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ในปีนี้ อบจ.เชียงใหม่ ได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีมาตรการป้องกันโรค พร้อมจัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการจัดงานผ่านทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมชมบรรยากาศการจัดงานผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ อบจ.เชียงใหม่ ได้ตกแต่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ด้วยประติมากรรมโคมไฟล้านนาอย่างสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้เก็บภาพความประทับใจร่วมกับโคมไฟล้านนาสีสันต่าง ๆ...
อำเภอลับแล จัดพิธีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำ "เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร" ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแล เมื่อเวลา 10.30 น. น.วันที่ 13 พฤษภาคม 65 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายชูชาติ จันทรวัฒนพงศ์ นายก อบต.ฝายหลวง นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา กิ่งกาชาดอำเภอลับแล นายชวลิต คำเพ็ง รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ฝายหลวง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โดยนายชูชาติ นายก. อบต.กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 คำว่า พิธีแห่น้ำขึ้นโฮง หมายถึง...

อุตรดิตถ์ นายก อบต.หาดงิ้ว แถลงจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวของหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ได้จัดการแถลงข่าวประเพณีแข่งขันเรือยาวและวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงาน อบจ.อุตรดิตถ์ ททท.สำนักงานพื้นที่ อุตรดิตถ์ แพร่ กรมศิลปากร และสมาชิก อบต.หาดงิ้ว ประชาชน ตำบลหาดงิ้ว มาร่วมงานแถลงข่าว ทั้งนี้ นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว กล่าวว่า งานแข่งเรือและประเพณีวันลอยกระทงนั้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2565 โดยจะมีการแข่งขันเรือยาว ซึ่งเรือที่นำมาแข่งขันนั้นจะมาจากหลายจังหวัด ที่มีฝีมือพายเรือเป็นที่รู้จักในการแข่งขันทั่วประเทศมาแล้ว ให้รับชมกันอย่างสนุกสนาน และยังมีการปล่อยโคมลอย แสงสีเสียง เล่นไฟ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศ มาเที่ยวงานประเพณีงานแข่งขันเรือยาวและประเพณีลอยกระทง ตำบลหาดงิ้ว ในครั้งนี้ด้วย นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เปิดเผยอีกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้วซึ่งอยู่ ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์...
พะเยา พิธีสืบชะตาสะเดาะห์ต่ออายุ ล้านนารับปีใหม่(คลิป) วันที่ 2 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ต่างพาบุตรหลาน และคนในครอบครัว เข้าร่วมพิธีสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุแบบล้านนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องในโอกาสปีใหม่ ภายในวัดศรีบุญชุมตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาที่ทางท่านพระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดพลและคณะสงฆ์ได้จัดพิธีขึ้น สำหรับพิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตามประเพณีล้านนาซึ่งนิยมมาทำในวาระโอกาสต่างๆเช่นวันขึ้นปีใหม่บางคนมาสืบชะตาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวินาทีแรกของวันใหม่ของปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ประเพณีสืบชะตานี้ ท่านพระครูประยุตสีลสุนทร กล่าวว่า พิธีสืบชะตาได้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกุศโลบายสร้างกุศลสร้างบารมีหลังจากที่สวดมนต์ข้ามปีแล้ว ก็ได้มีพิธีสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ต่ออายุ ให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่
เชียงใหม่ จัดมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พยัพ คำพันธุ์-ต้อย เมืองนนท์ ร่วมงานคึกคัก ในระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจัดมหากรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ เครื่องรางยอดนิยม ทั่วประเทศไทย ณ โรงแรมปางสวนแก้วเชียงใหม่ โดยในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม ทางสมาคมได้จัดกิจกรรมให้ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เปิดวางแผงพระให้ผู้นิยมพระเครื่องพบปะกันทุกภาคทั่วประเทศ ต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานมหากรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งคุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คุณนิรันต์ แสนวงศ์ (เบิ้ม นครพิงค์อาร์ต) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คุณวีระชัย ไชยเจริญ (โจ๊ก ลำพูน) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย...
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ทั่วบริเวณคูเมืองเชียงใหม่คูเมือง เพื่อบูชาพระพุทธคุณ และแสดงว่าเข้าสู่เทศกาลยี่เป็งแล้ว นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธคุณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการเข้าสู่ช่วงเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเมืองเก่า นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงฟ้อนบูชาผางปะติ๊ด โดยช่างฟ้อนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ กว่า 900 คน มีการจุดผางประทีปกว่า 50,000 ดวง การจุดผางปะตี๊ด หรือผางประทีป ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งนั้นเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธคุณ บูชาแม่พระคงคา และสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนา โดยกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์...
ชาวไทย-เมียนมา เชื้อสายจีนชายแดนจังหวัดตาก ไหว้เจ้าศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่าคึกคัก วันที่ 21 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันไหว้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน รับปีกระต่ายทองปีนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด พี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมา เชื้อสายจีน ต่างเดินทางพร้อมครอบครัว นำมาเครื่องเซ่นไหว้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่า ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อย่างต่อเนื่อง แต่ปีนี้พบว่าคึกคัก มากกว่าทุกๆปี จากสถานการณ์โควิด 19 ที่คลี่คลายมากกว่าปีก่อนๆ โดยพี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมาเชื้อสายจีนต่างร่วมสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข การค้าขายดีมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกด้าน ตลอดจนให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า รับช่วงเทศกาลตรุษจีน ในปีกระต่ายทองนี้ โดยชุดไหว้เจ้าส่วนใหญ่ มีการจัดชุดไหว้ในขนาดพอเหมาะ ตามสภาพเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ในวันเดียวกันก็จะนำของเซ่นไหว้ ไปไหว้บรรพบุรุษ พร้อมจุดธูปเทียนขอขมา และขอให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ เพื่อแสดงความกตัญญู ขณะที่นายวิเชียร จันทร์ดี อายุ 63 ปี ชาวอำเภอแม่สอด ได้นำน้องเฮง นกแก้ว ซันคอนนัวร์ แสนรู้ อายุ 1...
เชียงใหม่ ประเพณีปีใหม่ม้ง โยนลูกช่วงเลือกคู่ วันที่ 18 ธ.ค. 2563 ที่บ้านน้ำซุ้ม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้งเครือข่าย 12 หมู่บ้านม้ง ประจำปี 2564 โดยมี พี่ น้องกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าม้งทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประจำชนเผ่า และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของชนเผ่าม้งภายในพื้นที่การจัดงาน อนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองให้คงอยู่สืบต่อไป   ประเพณีฉลองปีใหม่ม้ง หรือชื่อเรียกตามภาษาม้ง ว่า “น่อ เป๊ โจ่ว” เป็นงานรื่นเริงของพี่ น้อง กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง โดยจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ถือเป็นงานรื่นเริง หลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปี อีกทั้งเป็นการฉลองถึงความสำเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี แต่ละหมู่บ้านจะทำการฉลองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน หรือตามวัน และเวลาที่สะดวกของแต่ละหมู่บ้าน สำหรับงานประเพณีนี้เป็นงานที่ชาวม้งต่างตั้งตารอคอย เนื่องจากจะมีการพบปะสังสรรค์ ระหว่างกลุ่มญาติมิตร และเป็นวันสำคัญที่หนุ่มสาวแต่ละหมู่บ้าน จะแต่งตัวชุดประจำเผ่าอย่างสวยงามพร้อมสวมใส่เครื่องประดับ เครื่องเงิน...