"ดอกซากุระ" นักท่องเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศ "ดอกซากุระ" ที่เบ่งบานอย่างสวยงาม ในสวน 80 ณ เกษตรหลวงอ่างขาง วันที่ 13 มกราคม 2561 ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ที่ 5  ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค ยังคงเดินทางมาชื่นชม ดอกซากุระ ที่เบ่งบานสะพรั่ง สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่อง และสัมผัสความงดงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ภายในสวน 80 และถ่ายภาพ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว ทั้งนี้ ทางมูลนิธิโครงการหลวง ได้นำเข้าสายพันธุ์ซากุระจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2540, ประเทศนิวซีแลนด์ ในปี พ.ศ. 2544, ประเทศไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2545-2559 และประเทศภูฏาน...
ผู้ว่าฯสุโขทัย ขี่ช้างเปิดงานสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ขบวนแห่ยิ่งใหญ่   วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 16.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมขบวนแห่ช้างพ่อเมือง เปิดงานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในงานมีขบวนของแต่ละตำบลซึ่งตกแต่งอย่างสวยงาม โดยขบวนรถเคลื่อนจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมายังบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท เมื่อขบวนเคลื่อนมาตามถนน ประชาชนที่อยู่ริมถนนจะนำน้ำมาสรงพระพุทธรูป และพระร่วงพระลือ หลังจากพิธีเปิดงานประชาชนได้ร่วมกันปล่อยปลา สรงน้ำพระพร้อมกับสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุตามลำดับ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้นำปืนฉีดน้ำ มาฉีดน้ำใส่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองอีกด้วย งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย นี้เป็นประเพณีของชาวอำเภอศรีสัชนาลัยที่สืบทอดกันมา จัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน ของทุกปี “คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” เป็นคำที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 2 ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีของคนสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย และนั่นจึงเป็นที่มาของงาน “สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย” ประเพณีที่ชาวศรีสัชนาลัยสืบทอดต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยคำว่า “โอย”หมายถึงทำ เมื่อร่วมกับคำว่า “ทาน”...
“สวดมนต์ เที่ยววัด ชมวัง ฟังเรื่องเล่า”เส้นทางแสวงบุญเมืองสองแคว ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงศาสนาหรือการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) วัดศาสนสถาน สถานปฎิบัติธรรม โบราณสถานและชุมชน กลายเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ของการท่องเที่ยวในกลุ่มความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชื่นชอบนิยมกันมาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จึงได้กำหนดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย รวมทั้งส่งเสริมการปฎิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน โบราณสถาณชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สนับสนุนให้มีแนวทางหรือแผนการบูรณาการของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัด และสร้างความเท่าเทียมในการแสวงหาโอกาสบนพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน นางสุวิมล เกษศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เพราะตามคติความเชื่อที่ถือกันว่าการได้มาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ร่วมปฎิบัติบูชา การทำบุญ บริจาคทานจะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตและครอบครัวของผู้ที่ได้มาสักการะ และสร้างจิตใจที่ผ่องใสมาสู่ผู้ปฏิบัติ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า  วัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและร่องรอยวิถีชีวิตในอดีตที่มีลักษณะกลมกลืนระหว่างชุมชน วัด และสิ่งแวดล้อม ที่มีลักษณะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อของท้องถิ่นและยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์การศึกษา ศิลปกรรม รวมทั้งความเชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชน และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีกด้วย รวมทั้งเกิดการบูรณาการ และเป็นเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน สำหรับสถานที่จัดกิจกรรม คือ พระราชวังจันทน์-ศาลหลักเมือง -วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร -วัดราชบูรณะ-วัดจันทร์ตะวันออก -วัดจันทร์ตะวันตก ทั้งนี้จะมีโบชัวร์ บอกประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ส่วนบริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จะมีผู้บรรยายประจำ จุดที่ 1 พระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
"เขาค้อ" รถติดยาวเหยียด นักท่องเที่ยวอึด เตรียมเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยากาศวันหยุดยาวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปรากฎว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ได้แก่ เขาค้อ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภูทับเบิก ฯลฯ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปพักค้างแรมและรอร่วมเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างคึกคัก จนทำให้การจราจรเกิดความคับคั่ง โดยเฉพาะที่เขาค้อ ซึ่งปัญหารถติดยังกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก แม้ก่อนหน้านี้ทางอำเภอร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ต่างๆ จะพยายามวางแผนไว้รองรับแล้วก็ตาม แต่ด้วยปริมาณรถนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมาก ประกอบสภาพถนนที่บางช่วงเป็นคอขวด จึงทำให้การจราจรเกิดการแออัดและติดขัดเป็นช่วงๆ อาทิ ที่บริเวณจุดชมวิวเขาค้อ ทางแยกเข้าทุ่งกังหันลมบ้านเพชรดำ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ฯลฯ ในขณะที่ภูทับเบิกบริเวณแยกขึ้นลงยอดภูเบิกและริมถนนก่อนถึงทางแยกขึ้นภูทับเบิก แม้จะมีป้ายจราจรห้ามจอดแต่ก็ยังพบว่ามีรถยนต์ที่ยังจอดฝ่าฝืนอยู่เป็นจำนวนมาก นายอภิชาต ศรีม่วง นายอำเภอเขาค้อ กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้รถติดเนื่องจากปริมาณรถมีจำนวนเยอะเกินแล้ว สภาพถนนที่เป็นคอขวดจากถนน 4 เลนถูกบีบเลยเพียง 2 เลย และบริเวณทางแยกเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวทำให้เป็นสาเหตุหลักทำให้รถติด ส่วนบริเวณที่มีรถติดได้แก่ จุดชมวิวเขาค้อ ทางแยกบ้านเพชรดำเข้าไปทุ่งกังหันลมและวัดพระธาตุผสซ่อนแก้ว ซึ่งมีการระดมกำลังตำรวจ,อส.,ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปช่วยกันระบายรถ ทำให้การจราจรเคลื่อนต้วไปได้เรื่อยๆ ซึ่งในภาพรวมถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมามาก ทั้งนี้มีรายงานแจ้งว่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้มีการรายงานสดผ่านทางเพจแขวงทางหลวงฯถึงสภาพการจราจรบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข...
ผู้ว่าฯ พะเยา แต่งตัวชนเผ่าเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562 วันที่ 30 ธันวาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562 ที่ บ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ทำการปกครองอำเภอปง ศูนย์พัฒนาราษฎร์บนที่สูงจังหวัดพะเยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย อบต.ผาช้างน้อย อำเภอปง รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอปง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามเพื่อสร้างสังคมที่มีความสงบร่มเย็นและมีความสุขอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมและทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยงานส่งเสริมประเพณีปีใหม่ม้ง จัดขึ้นตามโครงการ ส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร ภายใต้การเห็นคุณค่า อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวม้ง สาธิตการละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน เล่นลูกข่วง ตีลูกข่าง วิ่งแบกก๋วย ตักน้ำใส่กระบอก โก๋งเก๋ง ตีสะบ้า ยิงหน้าไม้ เป่าลูกดอก โกคาร์ทม้ง การสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวม้ง ขบวนแห่ประเพณี 19...
หอฯสองแคว "ตื่น" ปลุกผีเรือนแพในลำน้ำน่าน นายกสมาคมท่องเที่ยวฯ ขยับตัวแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ "คำขวัญ"ของจังหวัดพิษณุโลก "สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ"แต่ปัจจุบันไม่มีแพในลำน้ำน่านที่ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งเคยมีทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นายศุภกุล รัตนาคม ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า อยากได้วิถีชีวิตชาวเรือนแพกลับคืนมา ทำเป็นสถานที่จำหน่ายโอทอปก็ได้ แนวคิดอยากให้กลับมา แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมจะทำอย่างไรของเสียที่ลงไปในแม่น้ำน่าน จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร แต่โรงแรมและโรงพยาบาลเอกชนตลอดจนท่อน้ำทิ้งปล่อยลงแม่น้ำน่านมีสีดำมาก ความจริงมีท่อบำบัดน้ำเสียที่จะต้องแก้ปัญหาแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ยกให้กับเทศบาล ทางด้านนายพิสุทธิ์ ยิ่งยศเรืองรอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และกรรมการบริหารโรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตนมีบ้านพักอยู่ใกล้แม่น้ำน่าน ตอนเด็กๆเคยลงไปเล่นน้ำในเรือนแพทุกเย็น พอโดนรื้อออกไป ทำให้นึกถึง จึงอยากผลักดันให้มีเรือนแพกลับมา เพราะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก "เพราะความผูกพันธุรกิจของผม จึงใช้ชื่อโรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค และมีภาพเขียนเก่าๆของเมืองพิษณุโลกไว้ในโรงแรมเกี่ยวกับเรือนแพ พอนักท่องที่พักเห็นภาพจะสอบถามมาตลอดว่าเรือนแพอยู่ตรงไหนอยากจะไปดู แต่ผมตอบพวกเขาไม่ได้ จึงคิดที่จะผลักดันให้กลับมา" นายพิสุทธิ์ กล่าว
เชียงใหม่ จัดงานไม้ดอกไม้ประดับ 1-3 ก.พ.นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 1- 3 กุมภาพันธ์ 2562 มีการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับและตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงาม ด้วยสายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 30 ชนิด เช่น ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบจิ๋ว และกล้วยไม้รวมกว่า 1,000,000 ดอก มาประดับตกแต่งภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด มีความงดงามอย่างยิ่ง รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากมีการนำดอกไม้มาตกแต่งภายในบริเวณจัดงานแล้ว ยังมีซุ้มจุดต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมสวนเป็นอย่างมาก สามารถสร้างสีสันอีกด้านหนึ่งให้กับบรรยากาศภายในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2562 
พิษณุโลก หน.อช.ภูหินร่องกล้า รุดดู“พญาเสือโคร่ง”ภูทับเบิก ยันตายบางส่วน ลุ้น”ภูลมโล”ออกดอก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุริยา  การะสุก หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวถึง  “พญาเสือโคร่ง”ภูลมโล  เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ซึ่งเป็นที่บริเวณกว้างพื้นที่จำนวน1,200 ไร่. ยังไม่ได้รับผลกระทบผลัดใบ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กล่าวอีกว่า ตนเดินทางไปตรวจดูต้นนางพญาเสือโคร่ง  ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พบว่าพื้นที่จำนวน 126 ไร่ ที่ปลูกพญาเสือโคร่ง ไม่ได้ตายทั้งหมด แต่ตายเป็นปกติประมาณ 39 ต้น  หรือตายไม่เกิน2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข่าวที่ปรากฏนั้นเป็นเพราะผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเกิดความวิตก เนื่องจากปีที่แล้วไม่ออกดอก และปีนี้ก็ยังไม่แทงช่อ จึงเกิดความหวั่นวิตกเบื้องต้นได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านช่วยกันดูแลต้นพญาเสือโคร่งให้ดี “ส่วนพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด ที่ภูลมโลเหนืออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าขึ้นไปนั้น พบว่าต้นพญาเสือโคร่งที่ปลูกไว้จำนวน 1,200 ไร่ ยังไม่ออกดอกถือว่าเป็นเรื่องปกติของภูมิอากาศช่วงนี้  ซึ่งปีนี้จะต้องลุ้นดูอีกทีจะออกดอกหรือไม่ แต่สั่งการให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและชาวบ้านดูฝูงวัวของชาวบ้านให้ดีอย่าให้มากินหรือทำลายต้นพญาเสือโคร่ง เพื่อลุ้นว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมดอกพญาเสือโคร่ง”นายสุริยากล่าว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ากล่าวด้วยว่าทั้งนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี ต้นนางพญาเสือโคร่ง  หรือที่เราเรียกกันว่า“ซากุระเมืองไทย”อยู่ระหว่างการผลัดใบทิ้งใบสลัดใบทิ้งจากนั้นก็จะบานออกดอกมาแทนใบ  หลายคนอาจเข้าใจว่าต้นไม้ตาย  แต่แท้จริงแล้วคือเป็นการพักตัวส่วนกรณียืนต้นตายมีจริงแต่ไม่ใช่ยกแปลงหรือทั้งหมดและจะออกดอกช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งต้องลุ้นการออกดอกกันต่อไป
ประกวดนางสาวเชียงรายรอบสุดท้าย สนับสนุนการท่องเที่ยว ชิงเงินรางวัลพร้อมมงกุฎ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 มกราคม 2562 การประกวดนางสาวเชียงราย โดยนายสมใจนึก เองตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกองประกวด นางสาวเชียงราย ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย    เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีไทย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นสาวงาม ที่มีอายุระหว่าง 16 - 25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสแสดงความงามและความสามารถ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ตลอดจนนำคุณค่าของวัฒนธรรม ความเป็นล้านนาที่มีเอกลักษณ์ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารของจังหวัดเชียงราย ให้มีความน่าสนใจและเผยแพร่ออกสู่สากล  โดยพบว่าปีนี้ มีสาวงามเดินทางมาร่วมประกวดกันอย่างคึกคัก แต่คัดเลือกให้เหลือเพียง...
เปิดแหล่งท่องเที่ยวสงกรานต์มาคลายร้อน  "เขื่อนนเรศวร" วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว “เขื่อนดิน” บ้านหัวดาน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ , สาธารณสุขอำเภอ , จนท.ตำรวจสภ.พรหมพิราม ,ทหาร ป.พัน.104 , นายก อบต.หนองแขม, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรตำบลหนองแขม ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม
error: Content is protected !!