"น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน" ปักหมุดกลางใจคนสองแคว ปลูกฝังรากเหง้าไทย บนพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของนักสื่อสารมวลชนอีกงานหนึ่งที่สมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยกำหนดกิจกรรมประกวดสิ่งของที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่องาน"น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกฝังเด็กและเยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป สำหรับวันนี้ การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1.ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ชนะเลิศโล่รางวัล นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเงินรางวัล 2. ธนบัตร เหรียญ ชนะเลิศโล่รางวัลนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเงินรางวัล 3.ปฏิทิน ชนะเลิศโล่รางวัล นายอิทธิพล...
พิษณุโลก "จุติ" เปิดงาน"น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน" ประกวดภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ธนบ้ตร เหรียญ และปฏิทิน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน"ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งได้ตระหนักและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกฝังเด็กและเยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป โดยการจัดประกวดสิ่งของที่ระลึก แบ่งออก 3 ประเภท 1.ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ชนะเลิศโล่รางวัล นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเงินรางวัล 2....
องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และตาก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายพลากรสุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะเดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และตาก ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเวลา 09.15 น. คณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 พิษณุโลก ถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ไปยังฐานปฏิบัติการสถาพร หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3144 บ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์เชิญสิ่งของถุงพระราชทาน มอบให้แก่หน่วยความมั่นคง 54 ชุด 4 ฐานปฏิบัติการ ได้แก่ ฐานปฏิบัติการสถาพรหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3144 ฐานปฏิบัติการบ้านปางไฮ หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3142 ฐานปฏิบัติการพิชัยเผด็จศึก หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3143 และฐานปฏิบัติการพิทักษ์ไทย หมวดตำรวจตระเวนชายแดนมวลชนสัมพันธ์ เสร็จแล้วปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม ต่อมาวันเดียวกันเวลา 10.15...
พิษณุโลก จัดงาน"น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน" ชิงโล่ "ชวน หลีกภัย" ประกวดภาพวาด ธนบัตร เหรียญ ปฏิทิน นายมังกรจีนด้วง นายกสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.สมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม ร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก กำหนดจัดงาน"น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สามแยกเรือนแพ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมังกร กล่าวอีกว่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย และอีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกฝังเด็กและเยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป "ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกลุ่มศิลป์สองแคว โดยการจัดประกวดออกเป็น 3 ประเภท...
เขื่อนภูมิพล มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงฤดูแล้ง เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้กว่า 60% ของความจุอ่าง หรือ คิดเป็นปริมาตรน้ำ 7,481 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 13,462 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่หากเทียบกับหลายปีก่อน นับว่าน้ำที่มีอยู่ไม่ได้มีมากนัก ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เขื่อนภูมิพลจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปีนี้ทางเขื่อนยังคงให้ความสำคัญกับน้ำเพื่อการอุโภค-บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง และยังคงต้องจัดสรรน้ำอีกส่วนเพื่อช่วยผลักดันน้ำเค็ม รวมทั้งหล่อเลี้ยงระบบนิเวศตามธรรมชาติ นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มี เพื่อลดความสูญเสียของพืชผลทางการเกษตร แม้ปริมาณน้ำในปีนี้จะมีอยู่อย่างจำกัด แต่ยังนับว่ามีน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวอีกว่า การจะผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการวางแผนการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพราะน้ำคือชีวิต
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรทหาร-ตำรวจพันธุ์ดี วันที่ 24 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง และโครงการตำรวจพันธุ์ดี สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยทหารในจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้น ในค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ทหารกองประจำการสู่การเป็นทหารพันธุ์ดี และเป็นแหล่งการเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2561 ในพื้นที่ 61 ไร่ การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ “สร้างคนให้กลับไปสร้างชุมชน” โดยเปิดรับสมัครทหารกองประจำการที่มีความสนใจในการเรียนรู้การเพาะปลูกเกษตรปลอดสารเคมี มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปดำเนินการ ณ พื้นที่ตน และกระจายความรู้การเพาะปลูกสู่ชุมชนเป็นแบบอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการขยายผลออกสู่ชุมชนตามพระราชดำริ ทหารกองประจำการที่ผ่านการอบรมได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตน จำนวน 14 นาย ใน 9 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.00  น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,368 คน จาก 22 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 สถาบัน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ วันที่...
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน วันที่ 13  มกราคม 2565 เวลา 09.31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา " แม่ฟ้าหลวง " บ้านเลอะกรา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 33 คน โอกาสนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จด้วย การนี้ครูผู้ช่วยถวายรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้แก่ การเล่นเตหน่ากู่ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวเขาปกาเกอะญอ ลักษณะคล้ายพิณทำด้วยไม้ นิยมเล่นในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ทอดพระเนตรการทอผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา โดยใช้เพลงเป็นสื่อในการสอน ทำให้นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสาร สามารถเข้าใจภาษาไทยมากยิ่งขึ้น จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563  ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,238 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ      ปริญญาตรี 2,886 คน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 352 คน นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติบุคคลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่  1. ดร.สุธนี บิณฑสันต์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  2. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  4....
อุตรดิตถ์ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ วัดดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับอุตรดิตถ์ วัดดอยท่าเสา มณฑลทหารบกที่ 35 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลท่าเสา ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย ทาสีกำแพงวัดดอยท่าเสา และทำความสะอาดบริเวณภายในวัดดอยท่าเสาโดยรอบ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...