พิษณุโลก ชาวตำบลคันโช้ง "สุดซ้ำ" พบ ส.ว.วอนกรมชลประทาน สนองพระราชดำริ วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และประธานคณะคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา อาทิ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง นายชลิต แก้วจินดา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สองนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประทศ พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ พลเอก โปฎก บุนนาค นายทรงเดช เสมอคำ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายเฉลียว เกาะแก้ว นายจัตุรงค์ เสริมสุข พลเอก ประสาท สุขเกษตร...
พิษณุโลก คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1โดยมี นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานท้องถิ่นและเกษตรกรให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมโครงการ ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๆ ปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 กำหนดจัดงานในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)...
พะเยา สืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ วันนี้ 5 ธ.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านบ้านใหม่ท่ากลอง ม. 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชึ่งสืบสายความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของบรรพบุรุษชาวชองนาเกี่ยวกับประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว และการทำนาข้าว ที่นับวันจะเลือนหายไป จึงได้สืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรมดังกล่าว นาย สหพัฒน์ พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านใหม่ท่ากลอง กล่าวว่า เพื่อนที่นาทั้งหมด 12 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่นาของชุมชน การทำนานี้เป็นโครงการทุกวันแม่เกี่ยววันพ่อซึ่งในวันนี้ ได้นำชาวบ้านมาทำการลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์วันที่ 5 ธ.ค 65 ชึ่งชาวบ้านใหม่ท่ากลองได้ร่วมกันดูแลเอาใจใส่ด้วยวิธีการธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารพิษ ชึ่งชาวบ้านร่วมกันลงแปลงนา เพื่อเก็บเกี่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านใหม่ท่ากลองที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้ และเข้ามาร่วมกันลงแขกทำกิจกรรม เหน็บเคียวเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ เพื่อรู้รักสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และคาดว่าปีนี้จะได้ผลผลิตข้าวมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะข้าวดกงอกงามดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 2 ฝั่ง 3 สะพาน บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 2 ฝั่ง 3 สะพาน เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 2 ฝั่ง 3 สะพาน บริเวณริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก ทหาร ตำรวจ ศาลจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครเมืองพิษณุโลก สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า สมาคม...
พิษณุโลก พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ ผู้ว่าราชจังหวัดพิษณุโลกทอดผ้าบังสุกุล พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในเวลา 14.00 น. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทําความสะอาด สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (สามแยกเรือนแพ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก เวลา...
อุตรดิตถ์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หลังเก่า) ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศล โดยพระสงฆ์ 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
กองทัพภาคที่ 3 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 6 ปี วันสวรรคต โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากนั้นจึงกระทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป หลังจากนั้นกระทำพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ห้อง...
พิษณุโลก พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางศนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก และพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศล โดยพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม
ศิลปินเชียงราย ร่วมวาดภาพ "รัชกาลที่ 9" รำลึก 6 ปี จัดนิทรรศการ "ภูมิแผ่นดิน" แสดง 13 ต.ค.-30 พ.ย.นี้ วันที่ 7 ต.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 และจะครบรอบ 6 ปี วันที่ 13 ต.ค.2565 นี้นั้น ทางสมาคมขัวศิลปะ จ.เชียงราย นำโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ที่ปรึกษาสมาคมฯ และอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมฯ ได้รวมกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 โดยศิลปินแต่ละคนต่างวาดภาพด้วยสีน้ำอะคริลิคบนผืนผ้าใบ ในส่วนของอาจารย์สุวิทย์ ได้วาดภาพขนาดยาว 2 เมตร กว้าง...
องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพล วันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. ที่โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ สำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดตาก สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติใน 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง และลำพูน โดยการทำฝนเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก , เขื่อนแม่กวงอุดมธารา...
error: Content is protected !!