กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 2 ฝั่ง 3 สะพาน บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 2 ฝั่ง 3 สะพาน เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 2 ฝั่ง 3 สะพาน บริเวณริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก ทหาร ตำรวจ ศาลจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครเมืองพิษณุโลก สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า สมาคม...
พิษณุโลก พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ ผู้ว่าราชจังหวัดพิษณุโลกทอดผ้าบังสุกุล พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในเวลา 14.00 น. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทําความสะอาด สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (สามแยกเรือนแพ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก เวลา...
อุตรดิตถ์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หลังเก่า) ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศล โดยพระสงฆ์ 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
กองทัพภาคที่ 3 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 6 ปี วันสวรรคต โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากนั้นจึงกระทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป หลังจากนั้นกระทำพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ห้อง...
พิษณุโลก พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางศนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก และพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศล โดยพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม
ศิลปินเชียงราย ร่วมวาดภาพ "รัชกาลที่ 9" รำลึก 6 ปี จัดนิทรรศการ "ภูมิแผ่นดิน" แสดง 13 ต.ค.-30 พ.ย.นี้ วันที่ 7 ต.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 และจะครบรอบ 6 ปี วันที่ 13 ต.ค.2565 นี้นั้น ทางสมาคมขัวศิลปะ จ.เชียงราย นำโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ที่ปรึกษาสมาคมฯ และอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมฯ ได้รวมกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 โดยศิลปินแต่ละคนต่างวาดภาพด้วยสีน้ำอะคริลิคบนผืนผ้าใบ ในส่วนของอาจารย์สุวิทย์ ได้วาดภาพขนาดยาว 2 เมตร กว้าง...
องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพล วันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. ที่โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ สำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดตาก สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติใน 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง และลำพูน โดยการทำฝนเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก , เขื่อนแม่กวงอุดมธารา...
แม่ฮ่องสอน จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจําปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มาเป็นปีที่ 24 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,462 ราย พระราชทานเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นจำนวน 11 ราย โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 ...
เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ชมรมสตรีเทศบาลฯ ชาวชุมชน ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความทุ่มเท พระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรชาวไทย เทศบาลนครพิษณุโลก จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำสะอาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แสดงความสามัคคีร่วมปกป้องและเทิดทูน สถาบันหลักของชาติให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจนำมาซึ่งความรักและสามัคคีของคนในชาติ และร่วมกันพัฒนาความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครพิษณุโลก ให้มีความสะอาด สวยงาม...