พัน.ขส.23 บชร.3 จิตอาสาฯร่วมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.15 น.ณ หน้าลาน กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบาที่ 2 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน เเละพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พิษณุโลก สโมสรซอนต้า ร่วม อบต.บ่อโพธิ์ ปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอนครไทย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนางพรรณนภา ปีตะนีละผลิน นายกสโมสรซอนต้าพิษณุโลก ร่วมด้วย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก จิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 3 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลบ่อโพธิ์ สโมสรอินเตอร์แรคค์ สโมสรโรตารี่นเรศวร นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน การจัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
ผบ.บชร.3 นำกำลังพล" จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จัง หวัดพิษณุโลก โดย พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่าย เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงค์จักรี เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 65 โดยการพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการทำความดีในวันสำคัญของชาติ

ตร.ภ.6 ถวายรายงาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการตำรวจพันธุ์ดี วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 พร้อมด้วยพ.ต.อ.ธีรเดช แจ่มแจ้ง รอง ผบก ภ.จว.พิษณุโลก, พ.ต.อ.วิสุทธิ์​ คล้าย​แสง ผกก.สภ. วัดโบสถ์​ จ.พิษณุโลก กราบบังคมทูลถวายรายงานความคืบหน้า การดำเนินโครงการตำรวจพันธุ์ดี ตำรวจภูธรภาค 6​ และโครงการตำรวจพันธุ์ดี​ ตำรวจภูธรจังหวัด พิษณุโลก (สภ.วัดโบสถ์)
ผบ.บชร.3 ส่งทหารพันธุ์ดี ปรับพื้นที่ ทำการเกษตร รร.ช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวัน จังหวัดสุโขทัย ตามดำริของผู้บัญชาการทหารบกที่ได้มอบให้หน่วยทหารทุกภูมิภาค ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าช่วยพัฒนาโรงเรียน ดูแลประชาชน ทั้งด้านสุขาภิบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารโปรตีนที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งนี้ พล.ต. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ผบ.บชร.3) จึงได้มอบหมายให้ พันเอก สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พร้อมกำลังพลจิตอาสาโครงการทหารพันธุ์ดี เข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตร ตามโครงการช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลฯ ให้การสนับสนุนรถไถ ดำเนินการปรับเกลี่ยหน้าดิน โครงการช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนดังกล่าวนี้ เพื่อยังประโยชน์แก่นักเรียน สถานศึกษาและชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้พึ่งพา และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวทางพระราชปณิธานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จจังหวัดอุทัยธานี เป็นการส่วนพระองค์   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (เป็นการส่วนพระองค์) ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565  
เชียงใหม่ ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า วันที่ 28 ก.พ. 65 ที่หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยชุมชนบริเวณร่องกระแจะ (ด้านหลังวัดโลกโมฬี) การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสะพานแม่ข่ารัตนโกสินทร์ การเตรียมพื้นที่ที่อยู่อาศัย บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครเชียงใหม่ และการปรับภูมิทัศน์ ถนนระแกงถึงประตูก้อม โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงและลงพื้นที่รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยในปี 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ำ และกำจัดวัชพืชตลอดคลองแม่ข่า มีโครงการปรับระดับคลองแม่ข่าใต้สะพานทางหลวงหมายเลข 11...
"น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน" ปักหมุดกลางใจคนสองแคว ปลูกฝังรากเหง้าไทย บนพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของนักสื่อสารมวลชนอีกงานหนึ่งที่สมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยกำหนดกิจกรรมประกวดสิ่งของที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่องาน"น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกฝังเด็กและเยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป สำหรับวันนี้ การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1.ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ชนะเลิศโล่รางวัล นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเงินรางวัล 2. ธนบัตร เหรียญ ชนะเลิศโล่รางวัลนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเงินรางวัล 3.ปฏิทิน ชนะเลิศโล่รางวัล นายอิทธิพล...
พิษณุโลก "จุติ" เปิดงาน"น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน" ประกวดภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ธนบ้ตร เหรียญ และปฏิทิน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน"ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งได้ตระหนักและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกฝังเด็กและเยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป โดยการจัดประกวดสิ่งของที่ระลึก แบ่งออก 3 ประเภท 1.ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ชนะเลิศโล่รางวัล นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเงินรางวัล 2....
องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และตาก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายพลากรสุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะเดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และตาก ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเวลา 09.15 น. คณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 พิษณุโลก ถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ไปยังฐานปฏิบัติการสถาพร หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3144 บ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์เชิญสิ่งของถุงพระราชทาน มอบให้แก่หน่วยความมั่นคง 54 ชุด 4 ฐานปฏิบัติการ ได้แก่ ฐานปฏิบัติการสถาพรหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3144 ฐานปฏิบัติการบ้านปางไฮ หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3142 ฐานปฏิบัติการพิชัยเผด็จศึก หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3143 และฐานปฏิบัติการพิทักษ์ไทย หมวดตำรวจตระเวนชายแดนมวลชนสัมพันธ์ เสร็จแล้วปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม ต่อมาวันเดียวกันเวลา 10.15...