องคมนตรี ติดตามการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร "ชนกาธิเบศรดำริ"มูลนิธิโครงการหลวง องคมนตรีประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร “ชนกาธิเบศรดำริ” ของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาชนและชาวต่างชาติ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมรับฟังสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ ของมูลนิธิโครงการหลวงจากกองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 โดยมีพลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มอบโล่ขอบคุณและของที่ระลึกแก่สายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ทีวศักดิ์ คงทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และนายทหารในสังกัด ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร "ชนกาธิเบศรดำริ" รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่มูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่อง ที่ห้องศรีตรัง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต...
พิษณุโลก เพจเรารักสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ "ผุด"คำฟ้อง-ยกฟ้อง ศาลปกครองคดี"ศรีสุวรรณ จรรยา" วันที่ 2 กรกฎาคม.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก(facebook) "เรารักสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ พิษณุโลก ได้ออกมาเผยแพร่ คำสั่งศาลปกครองพิษณุโลก เมื่อ 31 ก.ค. 2562 เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนตัดผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณสามแยกเรือนแพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และนักกฎหมายชื่อดัง พร้อมด้วยตัวแทนชาวพิษณุโลกได้ไปยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก เพื่อฟ้อง 1.นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก 2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3.ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ฐานการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้...
อุตรดิตถ์ จัดนิทรรศการ และลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง นำโดยพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ โดยร่วมสภาวัฒนธรรมอำเภอลับแล สภาวัฒนธรรม ตำบลทุ่งยั้ง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย การตั้งโต๊ะถวายเครื่องราชสักการะ การอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร และการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย และชาวอุตรดิตถ์ และส่งเสริมการรัก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา...
พิษณุโลก เตรียมการรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่24 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนจะเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในปี 2564 โดยมีนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ได้เดินทางไปประชุมติดตามงานเตรียมการรับเสด็จ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน การเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการบันทึกบันชี กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน การปลูกผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น พร้อมทั้ง ได้หารือแนวทาง เพื่อให้การเตรียมงานรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...
พิษณุโลก บชร.3 เปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง จำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้าน ผลผลิตทหารพันธุ์ดี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 บริเวณเรือนรับรอง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีพลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3.และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกฯ ให้การต้อน เนื่องด้วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กำหนดเปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล ครอบครัวตลอดจนบุตร และบุพการีที่มีความต้องการการพิเศษ โดย การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้าน บุตร และบุพการีที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการนำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ตามฤดูกาล ...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 วันที่ 31 ธ.ค.2563 เวลา 20.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคล โดยทั่วกัน คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปะ วิทยาการต่างๆ และนิสัย จิตใจ ทำให้คนไทย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดี ความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคง หนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง และช่วยกันสืบสาน รักษา ให้ดำรงอยู่...
พิษณุโลก งานกาชาดค่ายทหาร รายได้ทูลเกล้าถวาย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น.ที่บริเวณสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดงานกาชาดโครงการทหารพันธุ์ดี ในระหว่างวันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา.16.00 น. เป็นไป พลตรี กิตติพงศ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3(ผบ.บชร.3) กล่าวรายงานว่า สำหรับรายได้จากสินค้าโครงการทหารพันธุ์ดี จะนำทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ หน่วยทหารพันธุ์ดีในจังหวัดพิษณุโลก จัดการแสดงนิทรรศการของทหารพันธุ์ดี ได้แก่ กิจกรรมของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์พืชพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ภาคเหนือ-ตอนล่าง,...
ผวจ.พิษณุโลก นำพสกนิกรทำบุญตักบาตร ถวายบังคม ถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทำบุญพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 189 รูป ที่ออกรับบิณฑบาต เสร็จแล้วประกอบทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ หน่วยงานราชการต่าง ๆ พร้อมทำการถวายบังคมแบบโบราณราณราชประเพณี เพื่อถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม.2563 มีข้าราชการ ทหารตำรวจ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดพฺษณุโลกทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
พิษณุโลก "ชู"ศาสตร์พระราชา"โคก หนอง นา โมเดล" สนองพระราชดำริ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์"โครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ประการสำคัญได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนั้นยังได้พระราชทานให้เรือนจำที่มีการปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเรียนรู้ก่อนที่จะพ้นโทษ ซึ่งจะได้นำไปใช้ชีวิตในอันที่จะดูแลครอบครัวและไม่ย้อนกลับมา นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า โครงการ โคก หนอง นา โมเดล มี 2 ส่วน โดยส่วนแรกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เหมือนกันกับในส่วนที่สองเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขณะนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดพื้นที่แล้วในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก 4 อำเภอ 14 ตำบล ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ คือ อำเภอเมือง วังทอง บางกระทุ่ม และนครไทย โดยเฉพาะอำเภอวังทองทุกตำบล ซึ่งมี เกษตรกรเข้าร่วมนับร้อยครอบครัว "โครงการดังกล่าวได้น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
อุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันที่ 14 พ.ย.2563 เวลา 10.00 น. ที่วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระอุดมปิฎก เจ้าคณะอำเภอพิชัย รองเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ทุกจังหวัดทั่วประเทศไปจนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า   จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน หรือติดต่อขอรับเป็นเจ้าภาพหรือบริจาคปัจจัยได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลาการเปรียญ ชั้น 2...
error: Content is protected !!