หมวดหมู่: ตามรอยพ่อ

พิษณุโลก สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแถลงการณ์ ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิษณุโลก สมาคมกำนัน …