พะเยา พมจ. มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง วันที่ 19 มกราคม 2564 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางวัลลภา ธนู ประสิทธิ์วัชรากร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวนวลฉวี เขื่อนวัง นักสังคมสงเคราะห์ และนายธนกฤต สมควร นิติกร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อพม. และเครือข่ายในพื้นที่ กรณีพลเมืองดีลงรูปภาพผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ จากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงทราบว่าผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นผู้สูงอายุ เพศหญิง อายุ 73 ปี ออกจากบ้านมาอาศัยอยู่กระท่อมกลางทุ่งนา เนื่องจากมีการทะเลาะกับญาติพี่น้อง โดยกระท่อมกลางทุ่งนาที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นของชาวบ้าน ไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย ในเบื้องต้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้ 1.มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง 2.ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ทำความเข้าใจ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบปัญหาและครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น 3.ประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมงานพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก มอบหมายให้ นายพันธุ์เทพ แสงแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมงานพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระราชวีรกรรมและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อประเทศไทย โดยมีนายผล ดำธรรม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
พิษณุโลก บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "วันยุทธหัตถี" - "วันกองทัพไทย" วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พล.ต.อุกฤษฏ์ นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือมวลหมู่อริราชศัตรูทั้งปวง พระองค์ได้ประกาศอิสรภาพให้กับชนชาติไทย สร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น แข็งแกร่งและมีเอกราชตราบจนทุกวันนี้ ซึ่งแผ่นดินเมืองพิษณุโลก เป็นดินแดนถิ่นประสูติของพระองค์ ณ พระราชวังจันทน์แห่งนี้ โดยวันที่ 18 มกราคมของทุกปี พสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกหมู่เหล่าต่างร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญสดุดีวีรกรรมไทยในความเสียสละขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในเขตพระราชฐาน พระราชวังจันทน์ พิธีดังกล่าวมีพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ บัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวง...
18 มกราคม วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ( มังกะยอชวา หรือ มังสามเกียด ) และทัพพม่า เมื่อวันวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 854  ตรงกับ สุริยคติ วันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 หรือ เมื่อ 429 ปี ที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2135 พระเจ้านันทบุเรงโปรดให้พระมหาอุปราชามังสามเกียดนำกองทัพทหารสองแสนสี่หมื่นคน มาตีกรุงศรีอยุธยาหมายจะชนะศึกในครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบจึงทรงเตรียมไพร่พล มีกำลังหนึ่งแสนคนเดินทางออกจากบ้านป่าโมกไปสุพรรณบุรี ข้ามน้ำตรงท่าท้าวอู่ทอง และตั้งค่ายหลวงบริเวณหนองสาหร่าย เช้าของวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีมะโรง พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงเครื่องพิชัยยุทธ สมเด็จพระนเรศวร ทรงช้างนามว่าเจ้าพระยาไชยานุภาพ...
  ภาคเหนือ 18-20 ม.ค. อุณหภูมิลด 4-6 องศาฯ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศอุณหภูมิภาคเหนือ ในนช่วงวันที่ 18 - 20 มกราคม 2564 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. .
พิษณุโลก ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 นำผ้าห่มกันหนาวช่วยชาว ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นำผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ประสบภัยหนาว พื้นที่บ้านห้วยเซิม หมู่ 25 ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วันที่ 15 มกราคม 64 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก พร้อมคณะ ได้นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 60 ผืน พร้อมถุงยังชีพ 10 ถุง ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่บ้านห้วยเซิม หมู่ 25 ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่กำลังได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ทำให้ชาวบ้านต้องออกมารวมตัวกันผิงไฟคลายหนาว เนื่องจากผ้าห่มกันหนาวมีไม่เพียงพอ โดยก่อนหน้านี้ได้เคยร้องขอผ้าห่มกันหนาวผ่านสื่อมวลชนแล้วนั้น นายสมาน จันโท ผู้ใหญ่บ้าน...
กอ.รมน. จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔ พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้แถลงว่า ตามที่มีเอกสารประกาศเชิญชวน การประกวดราคาของการจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปรากฏบนสื่อโซเชียล และมีการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนั้น กอ.รมน. ขอชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการฯ งบประมาณ จำนวน ๔๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี ๒๕๖๒ เพื่อติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๒๑๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเธียม) ขนาดความจุ ๙๙๘ กิโลวัตต์ – ชั่วโมง พร้อมติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าชุมชนระยะทาง ๕,๔๐๙ เมตร, ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๒๐ ชุด และโรงคลุมแบตเตอรี่ฯ ในพื้นที่ อ.อมก๋อย...
พะเยา (รายงานคืบหน้า ) โควิด ! รองผู้ว่าฯ เอาตำแหน่งรับประกันหากใครติดเชื้อโควิด -19 จากlocal quarantine พิจารณาตัวเองทันที วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น.นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชนที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ กรณีสถานทีกักตัวผู้มีความเสี่ยง โรค covid-19 โดยใช้สถานที่โรงแรม โรงแรมนอร์ทเทิร์นพะเยา เป็นสถานที่ กับตัวกลุ่มเสี่ยงเชื้อโรคโควิช - 1 9  ของ จังหวัดพะเยาหรือ local quarantine ซึ่งสถานที่กักเก็บตัวดังกล่าวอยู่ติดกับโรงเรียนอนุบาลพะเยา จนเป็นเหตุให้ ผู้ปกครอง และชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก มอบหมายให้ นายนิพนธ์ เผ่ากันทะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนงานจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกรเป็นพื้นที่รวม 205,735 ไร่ด้วยกัน ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลาเป็นอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ นายสมทบ ชีเปรม ช่างระดับ 7 สังกัดแผนกบำรุงรักษาเขื่อนเเละอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลา จำนวน 10,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2564 ให้กับ นายเปี้ยง คำปล้อง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก ทั้งนี้เพื่อนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำของโรงเรียนในพื้นที่ 2 ไร่ เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนต่อไป ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
error: Content is protected !!