ผวจ.พิษณุโลก คนใหม่โยกจากหนองคาย ตาก-สุโขทัย -พิจิตร ย้าย วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 คน 1.ให้นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 2.ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 3.ให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรง และแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 4.ให้นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 5.ให้นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธา ระดับทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง...
วัฒนธรรมจังหวัดตาก เปิดตัวชุมชนบ้านไทยสามัคคี​ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ​ "บวร On Tour"  นำร่องเป็นชุมชนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม   วันที่ 14 ก.ค. 2563  นายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว​ "บวร On Tour"  ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ​ บ้านไทยสามัคคี​ ตำบลแม่กาษา​ อำเภอแม่สอด​ โดยการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก​ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมฯ​ ต้นแบบ​ ที่ส่งเสริมงานด้านศาสนา ปลูกฝังให้คนในชุมชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ​ รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนให้คงอยู่​ โดยมีนางจิณณารัชช์​ สัมพันธรัตน์​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก​ นางรวงทอง​ พลธิราช​ วัฒนธรรมจังหวัดตาก​  หัวหน้าส่วนราชการ​  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ สภาวัฒนธรรมอำเภอ/ตำบล​ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่​ เข้าร่วมงาน นางรวงทอง​ พลธิราช​ วัฒนธรรมจังหวัดตาก​ กล่าวว่า โครงการ  “บวร On Tour” ของกระทรวงวัฒนธรรม...

พะเยา ขอโชคพระแม่ธรณีใต้ต้นโพธิ์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีชาวบ้านนำดอกไม้ธูปเทียน เข้ามากราบไหว้ขอโชคลาภพระแม่ธรณีใต้ต้นโพธิ์ โบราณภายในวัดหลวงราชสัณฐานหรือวัดหลวงในตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อขอโชคลาภจากพระแม่ธรณี ก่อนวันหวยออก เผื่อได้โชคนำไปเสี่ยงทายซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่ 16 ก.ค.63 นี้ จากการสังเกตพบว่าได้มีชาวบ้าน เข้ามาขอโชคลาภกับพระแม่ธรณี บริเวณ ใต้ต้นโพธิ์โบราณ ในวัด ลักษณะของพระแม่ธรณี จะนั่งอยู่บนดิน บีบมวยผม ใต้ต้นโพธิ์ โดยบริเวณฐานรอบมีการก่อฐาน ไว้รอบๆต้นโพธิ์ พร้อมมีป้าย คำไหว้ขอพรพระแม่ธรณีตั้งไว้ เพื่อให้ผู้คนอ่าน อธิษฐานไหว้ ขอพร และโชคลาภ จัดการขอโชคลาภครั้งนี้ก็ได้มีชาวบ้านนำมาปีพ. ศ. ที่สร้างวัด 2347 และอายุของวัดปัจจุบัน 216 ปีเพื่อนำไปเสี่ยงโชค ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ก.พ. นี้ สำหรับวัดหลวงราชสัณฐาน ตั้งอยู่ในตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมเป็นวัดร้าง ซึ่งเจ้าหลวงวงศ์ ผู้ครองเมืองพะเยาเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์ร่วมกับชาวบ้าน ขึ้นมาใหม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ....

กกล.ผาเมือง ปฏิบัติการสกัดลักลอบหลบหนีเข้าเมืองทุกมิติ วางลวดหนาม-บินโดรน-ลาดตระเวน-วงจรปิด-ตั้งจุดตรวจ(คลิป) วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลับลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจัดอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินลาดตระเวนในช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติที่ล่อแหลม, การตรวจการด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV), การจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น ร่วมกับ จนท.ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เชียงดาว, อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมทั้งวางสิ่งกีดขวางปิดกั้นช่องทางตามธรรมชาติ บริเวณตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่รับผิดชอบโดยต่อเนื่อง
กองร้อยทหารม้าที่ 3 ฉก.ม.2 ทหารชุดช่างจิตอาสาฯร่วมอำเภอแม่สาย ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ราษฎรผู้ยากไร้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 หมวดทหารม้าที่ 3 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ อำเภอแม่สาย, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง, ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร บริเวณหลังคาบ้าน, ห้องครัว และห้องน้ำ เป็นวันที่ 3 ให้กับนางอำนวย ชุ่มมงคล อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นราษฎรผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 130/3 หมู่บ้านสันนา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมดำเนินการ จำนวน 30 คน ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแซมมีความคืบหน้าไปแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ ...
ฉก.ม. 2 นำกำลังพล บริจาคโลหิตสำรองให้เหล่ากาชาดแม่สาย วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย, กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย และหน่วยงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อให้มีเลือดสำรองในธนาคารเลือดเพียงพอ สำหรับกรณีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิต และรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ตลอดจนเป็นการต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์
พิษณุโลก ฟ้องยกกะบิ ผู้ว่าฯ- กรรมการกลุ่มจังหวัด ป้องงบสร้างโรงงานมะม่วง 150 ลบ. วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลปกครองพิษณุโลก นางสาวศิลาพร สิงหลักษณ์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์พัฒนาผลไม้สดและแปรรูปเพื่อการส่งออก อยู่บ้านเลขที่ 138 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบล บางกระทุ่ม อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ฟ้องเพิ่มเติม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 รายละเอียดของการกระทำ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาด งบประมาณ 150 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ประกอบด้วย 1.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้ากลุ่มจังหวัดพิษณุโลก 2.รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (กรรมการและเลขานุการ) 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 4.พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก...
คณะกรรมการโรคติดต่อ  จังหวัดเชียงใหม่  ตรวจสถานบริการอาบอบนวด  หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 พบให้ความร่วมมือดี  พร้อมย้ำผู้ประกอบการทุกแห่งหากไม่เข้มงวดมาตรการป้องกัน  อาจถูกสั่งปิดชั่วคราวอีกครั้ง นายรัฐพล  นราดิศร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ตำรวจและฝ่ายปกครอง  ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยจุดแรกได้เข้าตรวจสอบสถานบริการอาบอบนวด “ซายูริ” ตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่  ซึ่งเปิดให้บริการหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้จัดการสถานที่พานำชมและให้ข้อมูล  พบว่ามีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการ  มีจุดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ  และการลงทะเบียนลงสมุด  โดยระบุว่าหากลูกค้าไม่สวมหน้ากากอนามัยและไม่ลงทะเบียนจะไม่ให้เข้ามาใช้บริการ  นอกจากนี้การจัดโซนด้านในบริเวณพื้นที่ให้บริการชั้น 2 จุดพักคอยมีการจัดที่นั่งพักลูกค้าให้ห่างกันตามหลัก Social Distancing พนักงานที่รอให้บริการนั่งบริเวณหลังตู้กระจก  มีการเว้นระยะห่างโดยติดเครื่องหมายแสดงชัดเจน  พบว่าสถานบริการแห่งนี้ให้ความร่วมมือและมีมาตรการป้องกันดูแลเป็นอย่างดี  รวมถึงการทำความสะอาดห้องและอุปกรณ์สำหรับการให้บริการทุกครั้งหลังลูกค้ารับบริการเสร็จสิ้น จากนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ได้ลงพื้นที่ติดตามความปลอดภัยของรถตู้รับส่งนักเรียน  ที่โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย ตำบลช้างม่อย  อำเภอเมืองเชียงใหม่  พร้อมพูดคุยกับพนักงานขับรถและเจ้าของรถตู้ที่มาร่วมบริการรับส่งนักเรียน  ซึ่งทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการกำชับมาตรการความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งการจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือประจำรถ  การทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนทั้งก่อนและหลังบริการ  กำหนดให้พนักงานขับรถและผู้ควบคุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  รวมทั้งกำชับให้ดูแลเด็กนักเรียนไม่ให้นั่งใกล้ชิดหรือแออัดเกินไป ...
อุตรดิตถ์ จัดงาน “ชิม ช้อป แชร์ ตลาดนัดพาณิชย์” ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปี 2563 เยียวยาผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ห้างสรรพสินค้าศรีพงษ์พาร์ค นายสมเกียรติ พูนสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดตลาดนัดชิม ช้อป แชร์ ตลาดนัดพาณิชย์ ช่วยเหลือเยี่ยวยาประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 ชึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมในรูปแบบ “ชิม ช้อป แชร์ ตลาดนัดพาณิชย์” ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปี 2563 ครั้งที่ 2 เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพในประชาชน โดยมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่ อาทิ วิสาหกิจชุมชน, OTOP, Biz Club, SMEs เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ประเภทสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน เช่น ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป สับปะรดห้วยมุ่น ข้าวสารหอมมะลิ สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ เป็นต้น...

เกิดเหตุวัวคลั่งแหกคอกไล่ขวิดคนบาดเจ็บสาหัส 2 ราย วันที่ 12 ก.ค. 2563 ร.ต.ท.วันชัย มีแวว รอง สวป.สภ.แม่สอด จ.ตาก รับแจ้งมีวัวไล่ขวิดชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 รายบริเวณถนนสายแม่สอด-แม่ตาว หมู่ที่ 3 ตรงข้ามป่าช้าบ้านแม่ตาวแพะ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด  จึงประสานกู้ชีพกู้ภัยพระธาตุและกู้ภัยมังกรไปให้ความช่วยเหลือ ในที่เกิดเหตุพบชาวบ้านกว่า 50 คน กำลังมุงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ริมถนน ภายในไร่ข้าวโพด พบวัวพันธุ์ออสเตรเลีย สีน้ำตาลสูงใหญ่ยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ร่างนายทง ไม่มีนามสกุล อายุ 47 ปี คนงานชาวเมียนมา ที่ถูกวัวทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนนิ่งไม่กล้าไหวติง เนื่องจากเกรงว่าวัวจะทำร้ายอีก เพราะกำลังตกมันน้ำลายฟูมปาก เจ้าของวัวต้องนำวัวเมียมายืนล่อให้ออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อจะช่วยเหลือนายทง ที่นอนบาดเจ็บนานนับชั่วโมง จนเวลาผ่านไปกว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถล่อวัวออกจากจุดเกิดเหตุโดยใช้คนงานวิ่งล่อ จากนั้นจึงต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บออกมาได้อย่างทุลักทุเลนำส่งโรงพยาบาลแม่สอด ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะโดนวัวชนกระเด็นสูงกว่า 3 เมตร ขณะที่นายจ๊อด ไม่ทราบนามสกุล วินมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่ผ่านมา บอกว่ามันวิ่งเตลิดมาตามถนนจากนั้นเข้าไปในไร่ข้าวโพดไล่ขวิดคนงานพ่นยาจนกระเด็นลอยก่อนตกลงมายังจะกระทืบซ้ำ ส่วนนายบุญนำ บูญวงศ์...
error: Content is protected !!