หมวดหมู่: การเมือง

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พิษณุโลก ตรวจน้ำท่วม 14 ต.ค.นี้ วันที่ 14 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม จ.พิษณุโลก กำหนดการไหว้พระพุทธชินราช-ตรวจโรงผลิตน้ำประปา- อ.บางระกำ พรหมพิราม เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.พิษณุโลก หลังรับมวลน้ำจากสถานการณ์วิกฤติฝนตกหนักทางภาคเหนือ และจังหวัดสุโขทัย ไหลเข้าสู่พื้นที่จ.พิษณุโลก ท่วมแม่น้ำยมสายเก่า-ทุ่งบางระกำโมเดล ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเหนือ ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ และ อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมคณะเดินทางตรวจราชการ เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยเมื่อเดินทางถึง จ.พิษณุโลก นายกรัฐมนตรีจะไปสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำประปา เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อพูดคุยปัญหาน้ำประปา แล้วจะเดินทางต่อไปยังบึงตะเครง อ.บางระกำ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ พูดคุยประเด็นปัญหา ข้อจำกัด และวิธีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เวลา 14.45 น. นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เกี่ยวกับปัญหาการระบายน้ำ และการวางแผนเพิ่มสถานีสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร รายงานข่าวแจ้งว่า โดยจังหวัดพิษณุโลกเตรียมนำข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.ขยายเส้นทางการบิน เพื่อเชื่อมเส้นทางการเดินทางจากภาคอื่นๆ เพื่อดึงนักเดินทางให้เข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก 2.เมือง wellness ด้านสมุนไพร 3.ผลผลิตทางการเกษตร 4.การบริหารจัดการน้ำ 5.การจัดการขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม 6.เมืองท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นท…