พิษณุโลก เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.วันแรก “มนต์ชัย-เศรษฐา ” ลงสนาม ไร้เงา “ธวัชชัย”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30น.ที่หอประชุมนครสรลวงสองแคว อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นางศรีไพรโกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วันแรก โดยมีผู้สมัครเดินทางมาลงชื่อสมัครเพื่อจับหมายเลข จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ อดีตสมาชิกสภาจังหวัด(สจ.) เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นางสาวภัคจิรา มโนตั้งวรพันธ์ นายวิรัตน์ แดงซิว อดีตผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ผลปรากฏว่านายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ จับฉลากได้เบอร์ 1 และนายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ ได้เบอร์ 2 ส่วนนางสาวภัคจิรา และนายวิรัตน์เอกสารไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถสมัครได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศกำหนดรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ แทนตำแหน่งว่างในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 และกำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 18 สิงหาคม 2567 เนื่องจากนายมนต์ชัย วิวัฒธนาฒย์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลาออกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ข่าวแจ้งว่า สำหรับนายธวัชชัย กันนะพันธ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2 สมัย ปัจจุบันประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาปรากฏตัวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ก่อนหน้านี้ ยังไม่ดินทางมาลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแต่อย่างใด

รายงานข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้ นายธวัชชัย ได้เดินทางมานมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหารวิหารหรือวัดใหญ่พร้อมกับเดินทางไปกราบสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนั้นนายธวัชชัย ยังเดินทางไปเจิมมือ วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยทและยังเดินทางไปร่วมงานเตะฟุตบอลของของรุ่นศิษย์เก่าพิษณุโลกพิทยาคม (พ.พ.19 -21) และงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่นอีกด้วย

นับว่าเป็นการสร้างอุณหภูมิทางการเมืองของสนามเลือกตั้งนายก อบจ.พิษณุโลก ทวีความร้อนแรงยิ่งขึ้นทันที