“ธวัธชัย กันนะพันธ์” ขยับย่างเมืองสองแคว กราบพระพุทธชินราช-นเรศวร เลี้ยงรุ่น พ.พ.19 – 21

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศกำหนดรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ แทนตำแหน่งว่างในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 และกำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 18 สิงหาคม 2567 เนื่องจากนายมนต์ชัย วิวัฒธนาฒย์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ล่าสุดวันนี้ 6 กรกฎาคม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2 สมัย ปัจจุบันประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมานมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหารวิหารหรือวัดใหญ่พร้อมกับเดินทางไปกราบสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนั้นนายธวัชชัย ยังเดินทางไปเจิมมือ วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ต่อมา ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายธวัชชัย ได้เดินทางไปร่วมงานเตะฟุตบอลของของรุ่นศิษย์เก่าพิษณุโลกพิทยาคม (พ.พ.19 -21) และงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่นอีกด้วย

ทั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างกระแสการเมืองให้ทวีความร้อนแรงขึ้นทันที เนื่องจาดจะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8-12 กรกฎาคม นี้