ประเทศลุ่มน้ำโขง ร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์ต่อต้านยาเสพติดดอนซาว เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ

บ่ายวันที่ 25 มิถุนายน 2024 พลตรี คำกิ่ง ผุยหล้ามะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้เป็นประธานเปิดหอวางแสดงต่อต้านยาเสพติด ตั้งอยู่ที่เกาะดอนซาว เขตพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ โดยมีรองเจ้าแขวง แขวงบ่อแก้ว ตัวแทนจาก องค์กร UNODC ประจำ สปป.ลาว เจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันประเทศการต่างประเทศ กระทรวงแผนการและการลงทุน และตัวแทนสถานทูต 5 ประเทศ ประจำ สปป ลาว คือ: จีน พม่า ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม เข้าร่วมพิธี

ในพิธี พลตรี คำกิ่ง ผุยหล้ามะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ พร้อมด้วยหัวหน้าคณะจากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดป้ายอย่างเป็นทางการ พร้อมเที่ยวชมรูปภาพต่างๆภายในหอ ซึ่งจุดประสงค์ในการเปิดหอวางแสดงต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และพ่อแม่ประชาชนลาว รวมไปถึงชนเผ่าและชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวชมหอวางแสดงต่อต้านยาเสพติดได้รับรู้ถึงผลร้ายและอันตรายของยาเสพติด รวมถึง การคุ้มครองและสกัดกั้นยาเสพติด

จากนั้นคณะได้เดินทางไปที่ท่าเรือน้ำลึก ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ เพื่อเยี่ยมชม เรือลาดตระเวนของตำรวจจีน และทหารเรือของ สปป.ลาว ร่วมกันลาดตระเวนในแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ.