ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วม “เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 2

วันที่ 21 มิถุนายน 2567– บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำโดย นายศรายุทธ เนียมฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 จัดกิจกรรม From We To World “เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืน ในวาระครบรอบ 39 ปี ปตท.สผ. เพื่อให้พนักงาน ปตท.สผ. มีส่วนร่วมในการเพาะความสุขผ่านการปลูกต้นไม้ และๅๆฃความยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูสภาพป่า ในเขตนิคมสร้างตนเองบางระกำ หมู่ที่ 17 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก โดยสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 จำนวน 300,000 บาท เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 4 ไร่ ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์

กิจกรรม From We to World “เพาะ” ความสุข “ปลูก” ความยั่งยืน ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสุริชาติ จงจิตต์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น ชุมชน พนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทผู้รับเหมา ร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน