พะเยา บรรยากาศ สมัคร ส.ว.ระดับจังหวัด ลุ้นอดีต ส.ว.สุรเดช ยะสวัสดิ์ ผ่านระดับจังหวัด

วันที่ 16 มิ.ย.67 เวลา 07.00น.นายกิตติพงศ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ได้เตรียมสถานที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยาพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรรมการ กรรมการประจำที่เลือก ส.ว . ทั้ง 20 กลุ่ม ที่ผ่านการอบรมซักซ้อม ทดลองปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณ์ พร้อมเสร็จ ทุกกลุมตั้งแต่เมื่อวาน ในส่วนสถานที่ได้จัดเตรียมไว้ พร้อม รับเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ จำนวน 237คน ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอสู่การคัดเลือกระดับจังหวัด วันนี้

สำหรับบรรยากาศการรับคัดเลือก ส.ว.จังหวัดพะเยา มีนายสุรเดช ยะสวัสดิ์ อดีต ส.ว.จังหวัดพะเยา ได้เดินทางมา ในช่วงเช้า พร้อมมีบรรดาผู้สมัคร ส.ว. ต่างพากันเดินทางเข้ามาลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา