แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน เพื่อติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ แนวทางการปฏิบัติ รับทราบข้อมูลการปฏิบัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ,การแก้ไขปัญหาเดือดร้อน, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษา และข้อมูลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมแนวทางการป้องกันและปราบปราม รวมถึงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จากส่วนราชการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นพื้นที่อำเภอท่าวังผาเป็นอำเภอนำร่องของจังหวัดน่าน

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ปล่อยแถวขบวนระดมกวาดล้างอาชญากรรม ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าวังผา โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม และตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดบ้านแหน 2 ที่พักสายตรวจตำบลแสนทอง และร่วมเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน ณ หอประชุมหมู่บ้านแหน 2 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน