พิษณุโลก พระพรหมโมลี รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (วัดใหญ่)

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 7 มิ.ย. 67 ที่วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร แก่พระเทพรัตนมุนี นามเดิม สุรชัย วิชชุกิจมงคล ฉายา สุรชโย และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 , ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตาก และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

โดยมี พระพรหมโมลี รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และเจ้าคณะภาค 5 เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และผ้าไตร พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ บรรยายกาศภายในงานมีพุทธศาสนิกชน และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมพิธีกันจำนวนมาก

นอกจากนี้ ในเวลา 15.00 น. กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้มีอุปการคุณแก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ณ ภายในพระอุโบส และในเวลา 17.30 น. จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ พระพรหมวชิรเจดีย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “วัดใหญ่” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก