DSI เร่งสอบหน่วยงานเกี่ยวข้อง กรณีลักลอบขุดทรายที่ดินสาธารณะฯ 73 ไร่ จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ(DSI)เขตพื้นที่ 6 ร่วมกับคณะกรรมการ 14 หน่วยงาน
อาทิ จังหวัดอุตรดิตถ์, อัยการจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด เทศบาลตำบลท่าเสา อุตสาหกรรมจังหวัด อัยการจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาแพร่ เป็นต้น ลงพื้นที่บริเวณหมู่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2567 ที่ผ่านมา

เพื่อตรวจสอบ กรณีมีการร้องทุกข์ดำเนินคดีบริษัท ชอกมลรัตน์ จำกัด ลักลอบขุดดิน กรวดทราย ดูดทรายบุกรุกในที่ดินสาธารณประโยชน์อันเป็นสมบัติของแผ่นดินบริเวณพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีลักษณะการขุดดิน หิน กรวด ทราย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484

ทั้งนี้ DSI จะได้มีการสอบสวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ และการอนุญาตพื้นที่มีความถูกต้องหรือไม่อย่างไร

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องมาจากมีผู้ร้องทุกข์ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนกรณี บริษัท ชอกมลรัตน์ จำกัด ลักลอบขุดดิน กรวดทราย ดูดทราย ในที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ จำนวน 73 ไร่

โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และการเดินตรวจพบว่าพื้นที่เกิดเหตุมีสภาพเป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ติดแม่น้ำน่านและเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง มีสิ่งปลูกสร้างในลักษณะเพิงพักและมีเครื่องจักร ได้แก่ รถตัก เรือสำหรับดูดทรายชุดตะแกรงร่อนกรวด ทราย กองทราย รถน้ำ ฯลฯ กระจายอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศพบว่าพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวมีสภาพเป็นเกาะกลางแม่น้ำน่าน เพื่อความยุติธรรมคณะพนักงานสอบสวนจะดำเนินการส่งภาพถ่าย และแผนที่ไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่ออ่านแปลภาพถ่ายในการประกอบการสอบสวนต่อไป

การดำเนินการดังกล่าว เป็นนโยบายของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในการเร่งรัดปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจะทำการสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป

ขอบคุณภาพ : DSI