แม่ทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาฯ ปรับภูมิทัศน์ วัดจุฬามณี” ถวายพระราชกุศล พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา ที่ วัดจุฬามณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณ คัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสา และนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดจุฬามณี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ทรงเจริญพระชนมายุ 46 พรรษา

อีกทั้งเป็นการช่วยทำนุบำรุง ศาสนสถานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ สร้างสุขภาพที่ดีแก่พระเณรผู้อยู่อาศัย และช่วยสร้างความประทับใจแก่พุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและประกอบศาสนกิจ เพื่อสนับสนุนให้เหล่าพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างทหารกับประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนที่อาศัยอยู่ มีความเอื้อเฟื้อต่อกันและรู้จักการเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป