แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงเลื่อนพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํ วโร ติดกิจนิมนต์ประเทศภูฏาณ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พลเอก ภูวดล ศรีพูล ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 พลตรี สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือกำลังพลที่บาดเจ็บหรือพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ นำรายได้ดำเนินการซ่อมแซม และสร้างบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะบ้านของทหารกองประจำการ (พลทหาร)

ซึ่งวัตถุมงคลที่ทางกองทัพภาคที่ 3 จัดสร้าง ประกอบด้วย

 1. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยืน เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ ขนาด 9.5 นิ้ว รวมฐาน 12.99 นิ้ว ใต้ฐานพระบรมรูป ผนึกผ้าจีวรพระเกจิ
 • พระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ประธานพระภาวนาจารย์
 • ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิรปราการ วิ.(พระอาจารย์ปารมี สุรยุทโธ)
 • พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค ติสฺสว โส)
 • ท่านเจ้าคุณ พระพิศาลญาณวงศ์ ดร. (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ)
 • พระอธิการ ลี อตุโล
 • พระครูบาสมุห์วรฉัตร สุจิตโต พระภาวนาจารย์
 1. เหรียญพระพุทธชินราช ด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 2. เหรียญหลวงปู่โง่น โสรโย ด้านหลังพระสุพรรณกัลยา
  โดยเหรียญทั้ง 2 แบบ มีขนาด 3×3.5 นิ้ว จัดสร้าง 5 เนื้อ คือ ทองคำ, เงิน, นวะโลหะ, ทองแดง และ ทองเหลือง

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาต จัดสร้างวัตถุมงคล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก และเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพุทธาเทวา หลอมเททองนาฤกษ์ ณ โรงหล่ออนุรักษ์ไทย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีพระอธิการลี อุตโล เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตก เป็นประธาน กองทัพภาคที่ 3 มีกำหนดการพิธีพุทธาเทวาภิเษก จากเดิมในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ลานพระบรมราชานุ – สาวรีย์ 3 พระองค์

แต่เนื่องด้วยพระเถราจารย์ เจิมจาร พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํ วโร ประธานพระภาวนาจารย์ ติดกิจนิมนต์ที่ประเทศภูฏาน จึงเลื่อนพิธีออกไปภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจอง บูชาวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” รายละเอียดตามแผ่นพับโบชัวร์ และ ใบสั่งจอง ตามคิวอาร์โค้ด หรือสามารถสอบถามได้ที่ เฟสบุ๊ค วัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” หรือหน่วยทหาร ที่อยู่ใกล้ท่าน ในวัน และเวลาราชการ