ป.ป.ช.ชี้มูล !! อัยการศาลจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ รายงานคดีไม่ตรงตามความเป็นจริง และแก้ไขข้อความในสารบบ

นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะโฆษก สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด พันตรี พิชัย คำแดง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอัยการศาลจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ กระทำการ ดังนี้

 1. กรณีรายงานการคดีไม่ตรงตามความเป็นจริง กล่าวคือ เสนอรายงานการคดีเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาเพียงฐานความผิดมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 2 เม็ด ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และพกอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวโดยไม่มีเหตุสมควร โดยมิได้เสนอรายงานการคดีเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาฐานเป็นข้าราชการมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 60 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย, เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย
 2. กรณีแก้ไขข้อความในสารบบความอัยการ
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติในแต่ละกรณี ดังนี้
 3. กรณีรายงานการคดีไม่ตรงตามความเป็นจริง มีมติให้ พันโท พิชัย คำแดง มีมูลความผิด
  ทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา, ฐานความผิด
  ตามมาตรา 123/1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปัจจุบัน มาตรา 172) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
 4. กรณีแก้ไขข้อความในสารบบความอัยการ มีมติให้ พันโท พิชัย คำแดง มีมูลความผิด
  ทางอาญา ตามมาตรา 157 มาตรา 161 มาตรา 264 และมาตรา 265 ประกอบมาตรา 84 , ฐานความผิดตามมาตรา 123/1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปัจจุบัน มาตรา 172) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัยกับพันโท พิชัย คำแดง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๙๑ (๑) (๒) และมาตรา ๙๘ ต่อไป

♡♡ การชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ♡♡