เชียงราย ชาวบ้านถวายฎีกา รีสอร์ทรุกป่าบนดอยสะโง้ ทำชาวบ้านเดือดร้อน

วันที่ 16 พ.ค.67 นายเศกสันต์ กองศรี กำนันตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง้ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจหาพิกัดของแปลงที่ดิน ตรวจสอบผู้ครองครองแปลงที่ดิน เพื่อที่จะได้มาสุปกันอีกครั้งว่าการครอบครองที่ดินแต่ละแปลงนั้นถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่

นายเศกสันต์ กองศรี กำนันตำบลศรีดอนมูล กล่าวว่า ชาวบ้านในตำบลศรีดอนมูลได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก หลังจากป่าต้นน้ำบนดอยสะโง้ถูกแผ้วถางและตัดทำลายต้นไม้ใหญ่ไปจนเกือบหมด ลำห้วยบนดอยสะโง้ถูกนายทุนเจ้าของกิจการรีสอร์ทไปขุดดึงน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตนเอง ที่ผ่านมามีการร้องเรียนไปหลายครั้ง เจ้าหน้าที่เพียงแค่มาตรวจสอบแล้วเรื่องก็เงียบหาย การถวายฎีการในครั้งนี้จึงหวังจะขอพึ่งพระบารมีขงสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงช่วยแก้ไขปัญหาบรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกร

หลังจากที่ได้ทำการตรวจพิสูจน์แล้ว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) จะได้สรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพิจารณาสั่งการ ในวันที่ 24พค67 ที่จะถึงนี้ ก่อนวันที่ 26พฤษภาคม ซึ่งจะครบ 30 วันหลังจากทางสำนักพระราชวังได้มีหนังสือมาถึงจังหวัดเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้มีการถวายฎีกา โดยหากบริเวณใดบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและบุกรุกพื้นที่สวนป่ะแม่มะ-สบรวกหลังปี 2557 จะต้องขอคืนพื้นที่ป่าทั้งหมด หากมีการบุกรุกระหว่างปี 2554-2556 จะพิจารณาว่าผู้ถือครองปัจจุบัน มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กฏหมายระบุหรือไม่ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็จะต้องคืนพื้นที่ให้กับทางราชการด้วยเช่นกัน

สำหรับ จุดชมวิว ดอยสะโง้ ต.ศรีดอนมูล จุดเช็คอินชมทะเลหมอก 3 แผ่นดิน ย่านสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของดอย มีระดับความสูงถึง 709 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ซึ่งว่ากันว่าทะเลหมอกที่ดอยสะโง้ มีความสวยงามไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวอื่น จนทำให้เกิดรีสอร์ทที่พักทั้ง ขึ้นมากมายในพื้นที่จุดชมวิวดอยสะโง้และพื้นที่ใกล้เคียง บางส่วนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) บางส่วนบุกรุกพื้นที่ของสวนป่าแม่มะ-สบรวก ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

ที่ผ่านมาได้มาหน่วยงานที่กี่ยวข้อง รวมทั้งฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน มีความพยายามที่จะจัดระเบียบและหาทางป้อกกันไม่ให้กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น นายเศกสันต์ กองศรี กำนันตำบลศรีดอนมูล ได้เป็นตัวแทนชาวบ้านทำหนังสือยื่นถวายฎีกากราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 เพื่อขอความช่วยเหลือ หลังชาวบ้านต้องประสบกับวิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างหนัก

โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ดอยสะโง้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกส้ม และจัดสร้างรีสอร์ทที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จนสร้างความเดิอดร้อนให้กับชาวบ้านที่ต้องประสบกับภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากป่าไม้ถูกตัดทำลายกลายเป็นเขาหัวโล้นไปมากกว่า 1,000 ไร่