แม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับ นางปราณี โพธิ์พยอม ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 249 หมู่ 2 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศบาลตำบลบ้านคลอง และประชาชนชาวบ้านคลองให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ บ้านพักของนางปราณี โพธิ์พยอม ประสบอัคคีภัย และมีฐานะยากจน เทศบาลตำบลบ้านคลอง จึงขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ในการก่อสร้างบ้าน

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กับเจ้าของบ้านสำหรับติดไว้ที่ผนังบ้านอีกด้วย