พระเปิดร้านเครื่องเขียน -โซห่วยครบวงจรราคาตามใจ ไม่มีเงินให้ฟรี

วันที่ 6 พ.ค67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูไพจิตธรรมาภรณ์ (อดุลย์) เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง เจ้าคณะตำบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยม ลูกศิษย์ลูกหา ได้ร่วมกันเปิดร้านเชียงทอง เครื่องเขียน ดาวเรืองอุปถัม ภ์ และร้านโซห่วยขายของชำ ขึ้นภายในบริเวณวัด เพื่อให้ คณะศรัทธาญาติโยม นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอนุรักษ์ปัญญานุสรณ์ วัดเชียงทอง ตลอดจนคณะศรัทธาญาติโยมนักเรียน นักศึกษา ในชุมชนและบุคคลทั่วไปได้ซื้อในราคาตามใจ หากไม่มีเงินซื้อก็แจกฟรี เปิดให้บริการทุกวัน


สำหรับในร้าน จะมีขายอุปกรณ์เครื่องเรียนเครื่องเขียนสมุดดินสอปากกาตลอดจน เครื่องหมาย ที่ใช้ติด เสื้อนักเรียน ชุดข้าราชการ ตลอดจนเครื่องใช้ไว้สอย กระติกน้ำ และอื่นๆ เป็นจำนวนมากไว้ให้บริการ ภายในวัด

พระครูไพจิตธรรมาภรณ์ (อดุลย์) เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง เจ้าคณะตำบลท่าวังทอง กล่าวว่าทางวัดได้เปิดร้านเชียงทอง เครื่องเขียน ดาวเรืองอุปถัม ภ์ และร้านโซห่วยขายของชำ ที่ได้รับการอุปภัมป์จากคุณดาวเรือง รับงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง นำมาถวายให้กับวัด เพื่อให้คณะศรัทธาญาติโยม นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอนุรักษ์ปัญญานุสรณ์ วัดเชียงทอง ตลอดจนคณะศรัทธาญาติโยม นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกชุมชน ได้ซื้อในราคาถูกตามใจลูกค้า หากไม่มีเงินซื้อก็แจกฟรี เปิดให้บริการทุกวัน

สำหรับในร้าน จะมีขายอุปกรณ์เครื่องเรียนเครื่องเขียนสมุดดินสอปากกาตลอดจน เครื่องหมาย ที่ใช้ติด เสื้อนักเรียน ชุดข้าราชการ ตลอดจนของโซห่วย เครื่องใช้กระติกน้ำ และอื่นๆ เป็นจำนวนมากไว้ให้บริการ

สัมภาษณ์พระครูไพจิตธรรมาภรณ์ (อดุลย์) เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง เจ้าคณะตำบลท่าวังทอง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดีจังหวัดพะเยา