พะเยา พายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนหลังคาหายต้นไม้หักโค่น เสียหายหลายตำบล

วันที่ 2 พ.ค.67 เวลา 16.00 น. เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมพัดกระโชกแรง อย่างหนักส่งผลให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนของชาวบ้านตลอดจนไร่นาพืชผลการเกษตร 3 ตำบล ต.งิม ต.นาปรัง ต.ควร อ.ปง จังหวัดพะเยา ทำให้ให้อาคารบ้านเรือนของชาวบ้าน ร่วม 100 หลังคาเรือน ถูกลมพัดถล่มเอาหลังคาบ้านปลิวหายไปและยังได้พัดต้นไม้หักโค่นล้มทับถนนหนทางสายไฟฟ้าขาดได้รับความเสียหายไปหลายตำบลในเขตพื้นที่อำเภอปง ตลอดจนพื้นที่ทำการเกษตร ได้รับความเสียหายทั้งหมด

เบื้องต้นพบว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มไปเขตพื้นที่ ตำบลงิม ม.6 ม.13 ม.19 อำเภอปง จ.พะเยาได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งความเสียหายของบ้านเรือนและอาคารตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ทาง อบต.งิม อบต.ควร และทต.ปง ตลอดจน ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้บริหาร อ.บ.ต และทต.จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วน และความเสียหายของบ้านเรือนคาดว่าไม่ต่ำกว่า100หลังคาเรือน ใน3ตำบล ตลอดจนพืชไร่นาอีกจำนวนหลายพันไร่