แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ให้กำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นน้องคนเล็ก

วันที่  3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.พลโท กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3  /รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่ 1 ปี พ.ศ.2567  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3  กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  จังหวัดพิษณุโลก

พลโท กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3  พบปะพูดคุยกับน้องทหารใหม่ที่เข้ามารายงานตัวที่หน่วยฝึก เพื่อถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว ปัญหาต่างๆที่เป็นห่วงระหว่างที่จะต้องทำการฝึก และได้ให้กำลังใจแก่น้องๆ พลทหารใหม่ จะช่วยดูแลครอบครัวทางบ้านช่วงที่ทำการฝึกทหารใหม่ โดยจะมีหน่วยต้นสังกัดคอยติดตามสอบถาม และให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเข้าไปแก้ปัญหา เพื่อให้น้องทหารใหม่ทุกนาย ได้มีความมั่นใจและสบายใจ ตลอดระยะเวลาการฝึกทหารใหม่

แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้ให้ความมั่นใจกับทหารใหม่ ในเรื่องการฝึกทหารใหม่ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ที่เน้นย้ำให้การฝึกทหารใหม่ ดำเนินการฝึกอย่างเป็นระบบ การพัฒนาร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพร่างกายแต่ละคน การปรับสภาพร่างกายจากพลเรือน ไปสู่การฝึก เพื่อความแข็งแรงของร่างกายตามขั้นตอน การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นทหารที่มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติหน้าที่หลังจากจบการฝึกหลักสูตร จากนั้นจึงค่อยพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถตามห้วงระยะเวลาต่อไป

ในผลัดนี้มีทหารใหม่ที่ได้สมัครใจเข้ารับราชการผ่านการสมัครทางระบบออนไลน์และสมัครในระหว่างการคัดเลือกทหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมและกองทัพบก  ในการที่จะลดการเกณฑ์ทหารแล้วเปลี่ยนมาเป็นการสมัครใจเข้ารับราชการทหาร ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้ความสำคัญกับทหารใหม่เป็นอย่างยิ่ง