แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจความพร้อมฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67

วันที่  29 เมษายน 2567 เวลา 1300 พลโท กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3  /รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมในการเตรียมการตอนรับน้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/67 ที่จะเข้ามารับราชการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3  กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  จังหวัดพิษณุโลก

โดยตรวจการเตรียมความพร้อม เพื่อต้อนรับน้องทหารใหม่ในการมารายงานตัว ตั้งแต่ การรายงานตัว, การดำเนินการงานด้านธุรการต่างๆ การเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ต้องใช้ตลอดการฝึกโดยต้องมีความพร้อมก่อนทหารใหม่เข้ามารายงานตัว โดยสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆต้องมี คุณภาพสูง ได้มาตรฐาน ตรวจความพร้อมด้านที่พักอาศัย สถานที่ฝึก, โรงประกอบเลี้ยงตลอดจนเขตสุขาภิบาล ให้มีความพร้อมสะดวกสบายถูกสุขอนามัย

ในส่วนการปฐมพยาบาลและการส่งตัวผู้บาดเจ็บ หากเกิดการบาดเจ็บในระหว่างการฝึก มีการเตรียม เครื่องมือ รถพยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ทั้งนี้แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของน้องคนเล็ก ผลัดที่ 1/67 ในการเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรโดยให้ครูฝึกทหารใหม่ดูแลการกินอยู่ของน้องทหารใหม่ให้ดี ถูกต้องตามสุขอนามัยตามนโยบายสาธารณสุขตลอดระยะเวลาการฝึก 6 สัปดาห์  ในด้านการฝึกได้เน้นย้ำให้ครูฝึกดำเนินการฝึกจากเบาก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเข้มข้นขึ้นตามลำดับเพื่อให้เกิดการปรับตัว ทั้งนี้ให้ฝึกโดยเป็นไปตามาตรการป้องกันโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  และได้ให้นโยบายในการดำรงการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของน้องทหารใหม่ ในระหว่างการเข้ารับการฝึก เพื่อให้ครอบครัวทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของน้องทหารใหม่ รวมทั้งให้น้องทหารใหม่ทราบข่าวสารของครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย

ทั้งนี้ แม่ทัพน้อยที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ ชุดครูฝึกทหารใหม่