เชียงราย ชุดนักเรียนปรับขึ้นราคารับเปิดเทอม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณตลาดสดเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าชุดนักเรียนได้มีการเตรียมชุดนักเรียนและเครือ่งแบบลูกเสือ เนตนารี ขนาดต่างๆเพื่อเตรียมจำหน่ายให้กับผู้ปกครองที่จะเดินทางมาเลือกซื้อชุดนักเรียนก่อนวันเปิดเทอมให้กับบุตรหลาน โดยพบว่าร้านค้าที่จำหน่ายชุดนักเรียนหลายร้านขึ้นป้ายลดราคาและข้อเสนอต่างๆให้กับลูกค้าได้เลือก เพื่อเป็นการเรียกลูกค้าเข้าร้านด้วย

สำหรับ ราคาของชุดนักเรียนปีนี้มีการขยับขึ้นจากเดิม 10-20 เปอร์เซนต์ โดยในระดับชั้นอนุบาล จะเริ่มจากราคา200 บาท ส่วนราคาชุดนักศึกษา ราคาจะเริ่มต้นจาก 399 บาท อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามทราบว่าราคาสินค้าทุกชนิดมีการขยับราคาขึ้นซึ่งทางร้านก็ได้มีการแจ้งให้กับลูกค้าทราบก่อน หากซื้อเป็นจำนวนมากทางร้านก็ได้มีบริการต่างๆให้ลูกค้าได้เลือก ทั้งนี้ จากการสังเกตพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อแต่สินค้าที่จำเป็นเท่านั้น