“สระสองห้อง”บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดบารมีรัฐมนตรี “เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช” กับเส้นทางสู่มรดกโลก

“สระสองห้อง” บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นอาณาบริเวณประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช “สระสองห้อง”หลักฐานที่ปรากฎได้เคยมีพิธีกรรมตักน้ำนำไปใช้ในพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี มาตั้งแต่รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

ในรัชสมัย รัชกาลที่ 9 “สระสองห้อง” มีพิธีกรรมตักน้ำนำไปประกอบพิธีตามโบราณราชประเพณีจำนวน 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันที่ 5 พฤษภาคม 2493,

ครั้งที่ 2 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 4 ธันวาคม 2530 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2530,

ครั้งที่ 3 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 4 ธันวาคม 2542 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2542

ครั้งที่ 4 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 จังหวัดพิษณุโลก ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง เพื่อทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการ และพสกนิกรชาวพิษณุโลก กว่า 15,000 คน เข้าร่วมพิธี จากนั้นได้จัดขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกตามโบราณราชประเพณีในพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีพิธีในวันที่ 8 -9 เมษายน 2562

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ต่อมาภายหลังพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ผ่านไปไม่นานนัก ปัจจุบันมีผู้มาซื้อที่ดินนำมาปลูกสร้างร้านกาแฟและโรงนวดในครั้งแรกอย่างอลังการ ติดขอบสระสองห้อง คล้ายรูปตัวแอล ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความไม่เหมาะ และไม่สมพระเกียรติ

เขตพระราชฐานพระราชวังจันทน์ ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่มีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และมีเลือดเนื้อเชื้อไขชาวจังหวัดพิษณุโลก ดูเหมือนจะท้าทายและพิสูจน์ฝีมือเจ้ากระทรวง จะด้วยวิธีการใดเห็นควรผู้ที่มีหน้าที่หลายฝ่ายควรหาเงินงบประมาณมาชดเชยเวนคืนที่ดินแปลงดังกล่าว หรือมาตรการการอื่นใด เพื่อคืนความสง่างามให้กับสระสองห้อง

นอกจากนั้น ขณะนี้บุคคลในจังหวัดพิษณุโลกที่ใกล้ชิดนายเสริมศักดิ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (หลวงพ่อพระพุทธชินราช) โดยมีความพยายามที่จะผลักดันและเสนอยกฐานะให้เป็นมรดกโลก

ทั้งนี้ ต้องผ่านกาาพิจารณาจากองค์กร 2 แห่ง ได้แก่ สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (International Council on Monuments and Sites) และ สหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ (World Conservation Union) แล้วทั้งสององค์กรนี้จะยื่นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการมรดกโลก 

แต่ทว่า ก่อนอื่นคงต้องปัดกวาดสิ่งกีดขวางสระสองห้องให้ผ่องแผ้วต่อผู้พบเห็นหรือง่ายดายต่อการพิจารณา เพื่อให้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนีัมีมนต์ขลังและถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมจนตราบชั่วนิรันดร์


กร บ้านกร่าง/ รายงาน