สุโขทัย พายุถล่มยับ 2 อำเภอ 22 หลังคาเรือน

วันที่ 19 เม.ย. 67 เวลาประมาณ 16.30 น. เกิดวาตภัยลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ต้นไม้ล้มกีดขวางถนนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอสวรรคโลก รวม 2 อำเภอ 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน 22 หลังคาเรือน ดังนี้

 1. อำเภอศรีสัชนาลัย 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน 19 หลังคาเรือน
  1.1 ต.บ้านตึก
  – ม. 2 = 4 หลังคาเรือน
  – ม. 5 = 6 หลังคาเรือน
  1.2 ต.ท่าชัย
  ม.2 = 2 หลังคาเรือน
  ม.9 = 7 หลังคาเรือน
 2. อ.สวรรคโลก 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน 3 หลังคาเรือน
  2.1 ต.คลองยาง
  – ม. 6 = 1 หลังคาเรือน
  2.2 ต. วังพิณพาทย์
  – ม. 1 = 2 หลังคาเรือน
  ทั้งนี้ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

CR: สำนักงาน