พิษณุโลก สงกรานต์ 4 วัน ตาย 5 ย้ำด่านครอบครัว ด่านแรกป้องกันเมาแล้วขับ เฝ้าระวังวันสุดท้าย

วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุด พ.ศ 2567 ที่ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังเก่า) และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 9 อำเภอ เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ย้ำแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาทิ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ห้าม เช่น วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, สาธารณสุขของรัฐ, ปั๊มน้ำมันหรือร้านค้าในปั๊มน้ำมัน, สวนสาธารณะ, สถานีรถไฟ และท่าเรือโดยสารสาธารณะ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กำหนด (ขายได้เวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-24.00 น. เท่านั้น) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ ห้ามขับขี่รถในขณะเมาสุรา โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพักใช้ใบอนุญาตขับรถ

สถิติอุบัติเหตุวันที่ 14 เมษายน 2567 การเกิดอุบัติเหตุเป็น 0 สถิติอุบัติเหตุสะสม 4 วัน เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 5 ราย ภาพรวมการจับกุมมากขึ้นเป็น 2 เท่า สาเหตุการไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ พื้นที่อำเภอที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุ คือ อำเภอบางระกำ อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอบางกระทุ่ม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก