ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสายตรวจตำบลบ้านกร่าง–พลายชุมพล-มะขามสูง ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันมี่ 14 เม.ย.67 เวลา 14.30 น.
พ.ต.อ.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ
ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก พ.ต.ต.เทอดภูมิ สังข์ทอง สวป.สภ. เมืองพิษณุโลก
ออกตรวจเยี่ยมป้อมตำบลบ้านกร่าง ตำบลพลายชุมพล และตำบลมะขามสูง ในสังกัด สภ.เมืองพิษณุโลก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน และการปฏิบัติหน้าที่

1.ให้ดำเนินการตั้งจุดตรวจให้มีความถี่เพิ่มมากขึ้น และให้ตั้งจุดตรวจเสมือนจริงครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ

2.ให้ ทุกจัดข้าราชการตำรวจในเครื่องแบบปรากฏกายให้เห็นเด่นชัด ในการออกตรวจ ในเส้นทางถนนสายหลักและตามจุดเสี่ยงในพื้นที่

2.การออกตรวจให้เปิดสัญญาณไฟวับวาบทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

ใ4.ห้ใช้มาตรการควบคุมความเร็วของยานพาหนะในถนนสายหลัก ไม่ให้ผู้ขับขี่รถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

5.ให้กวดขันจับกุมการกระทำผิดกฎหมาย (10 รสขม) โดยเฉพาะข้อหาเมาแล้วขับ และข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย

โดยเน้นตั้งจุดตรวจ ในการป้องกันการลำเลียงยาเสพติด เข้าสู่พื้นที่ตอนใน อย่างเคร่งครัด เนื่องจากอยู่ในห้วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ