กองทัพภาคที่ 3 ถวายความจงรักภักดี และถวายพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เม.ย. 67 เวลา 08.30 น. ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยคุณคัทรียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายพระชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สำคัญได้แก่ พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมรวมพลังร้องเพลง “พระเทพแห่งไทย” ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, กิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล กำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 250 นาย ณ อาคารเสนามาร์ท ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถจนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดมา