สุโขทัย เด้ง 5 เสือ สภ.เมืองเก่า กองปราบฯ จับบ่อนพนัน

คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
ที่ ๙๔ /1๒๕๖๗ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕’๖๕ จึงให้ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕ นาย รักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ อีกหน้าที่หนึ่ง ดังนี้

๑. พันตำรวจเอก กำลาภ โตทองสุข ตำแหน่ง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า
๒. พันตำรวจโท กิตติคุณ รักแจ้ง ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ กองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า
๓. พันตำรวจโท วศิน สุภา ตำแหน่ง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร
เมืองสุโขทัย รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า
๔. พันตำรวจโท นนทศักดิ์ แสงสุข ตำแหน่ง สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร
เมืองสุโขทัย รักษาราชการแทน สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า
๕. พันตำรวจตรีหญิง ธนภรณ์ ลำน้อย ตำแหน่ง สารวัตร กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทน สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ( มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจตรี (ศักดา สังขนิตย์)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 67 เวลาประมาณ 15.40 น. กก.4 บก.ป.ได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน ในพื้นที่ สภ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย จึงได้เดินทางไปตรวจที่บ้านเลขที่ 278 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย พบมีการลักลอบเล่นการพนันไพ่รัมมี่ 1 วง (จำนวน 4 คน)และ ไพ่เก้าเก 1 วง(จำนวน 16 คน) และพบนางฉลอง บุญลือ เป็นเจ้าบ้าน

จึงจับกุมตัวแจ้งข้อกล่าวหา เป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันฯ จำนวน 1 คน และผู้เล่น(จำนวน 20 คน) แยกเป็น ข้อหา ลักลอบเล่นกรพนัน ไพ่รัมมี่ จำนวน 4 คน และ ลักลอบเล่นการพนัน ไพ่เก้าเก จำนวน 16 คน ไปจัดทำบันทึกการจับกุม เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

สำหรับการมีคำสั่งย้าย 5 นายตำรวจ สถ.เมืองเก่า ไปศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย

1.พ.ต.อ.รวิกรณ์ อุกฤษฏ์มโนรส ผกก สภ.เมืองเก่า
2.พ.ต.ท.ปฏิพล มหัทธนวิศิษฎ์ รอง ผกก ป.สภ.เมืองเก่า
3.พ.ต.ท.ธรากร แสนศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเก่า
4.พ.ต.ท.จาตุรนต์ ปัจฉิม รอง ผกก. สืบสวน สภ.เมืองเก่า
5.พ.ต.ต.บุญประสิทธิ์ ยิ้มทิม สวป.สภ.เมืองเก่า