พิษณุโลก ดอกซากุระญี่ปุ่นบานบ้านใหม่ร่องกล้า เหนือ อุทยานภูหินฯ

นายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยกคณะผู้ทำวิจัย บุกแปลงปลูกซากุระ 350 ต้น ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย เหนือระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร

วันที่ 24 มีนาคม 2567 นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก/สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก (สส.ทน.จ.พล) พร้อมสมาชิก และผู้ทำวิจัยเรื่องพื้นที่ปลูกซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า เดินทางไปที่หมู่ 10 บ้านใหม่ร่องกล้า ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก เพื่อมาดูความสำเร็จ ในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า ที่ชักชวนชาวบ้านชาติพันธุ์ม้ง ลงมือปลูก ต้นซากุระญี่ปุ่นดั้งเดิม

เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา (16 ตุลาคม 2565) นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานนำพี่น้องชาวม้ง พร้อม จนท.รัฐและเอกชน องค์กรต่างๆ ลงมือลงแรงปลูกต้นซากุระญี่ปุ่นแท้ๆ จำนวน 350 ต้น ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เขตบ้านร่องกล้า หมู่ 10 ต.เนินเพิ่ม เหนือระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร

โดยนำพันธุ์หรือเนื้อเยื่อมาจากญี่ปุ่น ซึ่งได้อนุบาลไว้ 3 ปี กระทั่งปัจจุบันนี้อายุประมาณ 6 ปีแล้ว คณะวิจัยได้วิเคราะห์ตามหลักวิชาการแล้วว่า ปีที่ 7 ซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้าจะออกดอก

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตฯ กล่าวว่า ไม่น่าเชื่อว่าปีนี้ ซึ่งปลายมีนาคม 2567 ต้นซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า กำลังผลิดอกให้ชาวบ้านได้เห็น ยืนยันได้ว่า มีดอกซากุระจริงๆ ไม่ได้ฝันไป แม้ว่ามีดอกซากุระญี่ปุ่นเพียง 5 ต้น ถือเป็นขวัญตาและกำลังใจให้ชาวบ้านบำรุงดูแลกันต่อไป นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาชมได้ที่บ้านใหม่ร่องกล้า ก็ขอให้ชื่นชมและถ่ายรูปเท่านั้น ต้องดูละรักษาต้นไว้ถึงมีนาคม 2568 คาดว่า ดอกซากุระญี่ปุ่นเข้าสู่ปีที่ 8 จะออกทุกต้นเต็มพื้นที่ ตามที่นักวิชาการได้วิเคราะห์และประเมินไว้ หากมองจากมุมสูงบ้านใหม่ร่องกล้า คงมีทิวทัศน์คล้ายกับหมู่บ้านชนบทของประเทศญี่ปุ่นแน่ อนาคตจะเป็นแลนด์มาร์กดึงนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน