เด็ก นร.พิเศษ รร.เชียงรายปัญญานุกูล จับมือโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ฝึกซัก อบ รีด สอนให้มีรายได้ระหว่างเรียน

วันที่ 14 มีนาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย ได้ร่วมกับโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนิน “โครงการงานอาชีพซัก อบ รีด เพื่อน้องคนพิเศษ” โดยจะมีการพาเด็กนักเรียนในโรงเรียนเข้าฝึกการซัก อบและรีดผ้า โดยเครื่องมือที่ทันสมัยของโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ทั้งนี้ทั้ง 2 องค์กรได้มีการทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ว่าจะใช้สถานที่โรงแรมซึ่งมีการทำความสะอาดผ้าอยู่เป็นประจำในการฝึกฝนและมีการจัดพนักงานโรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม คอยพี่เลี้ยงอีกด้วย

โดยนายทวีศักดิ์ มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญา กล่าวว่าโรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติกและพิการซ้อน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของเด็กๆ เหล่านี้คือการต้องไปใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนในสังคมโดยที่บางคนเป็นเด็กไร้โอกาสซ้ำเติมเข้ามาอีก ดังนั้นจึงมีการคัดเด็กชายที่มีความพร้อมเพื่อนำร่องในโครงการจำนวน 10 คน โดยจะให้ออกไปฝึกการซัก อบและรีดผ้าที่โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม เพื่อให้ได้สัมผัสกับคนในสังคม ในอนาคตก็จะมีรายได้ระหว่างเรียนจากการทำงานดังกล่าว และเมื่อจบออกไปแล้วก็จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

นายทวีศักดิ์ กล่าวอีกว่า ผู้สนับสนุนหลักของโครงการคือสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ฯลฯ จะจัดรถและอาหาร เพื่อพาเด็กๆ เดินทางไปกลับจากโรงเรียน-โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จากนั้นพนักงานโรงแรมและครูพี่เลี้ยงจะช่วยฝึกฝนเด็กๆ ภายในโรงซักที่มีเครื่องซักผ้าขนาด 60 ปอนด์ ซึ่งยอมรับว่าอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นานกว่าปกติ คาดว่าอาจจะถึง 1-3 เดือน จึงจะทำให้เด็กๆ จดจำวิธีการได้

กระนั้นโครงการได้จัดตั้งโรงซัก อบและรีดผ้าเป็นของตัวเองตั้งอยู่บริเวณชุมชนเกาะลอย เทศบาลนครเชียงราย เมื่อมีความพร้อมก็ให้เด็กๆ ที่ฝึกฝนและชำนาญแล้วไปฝึกฝนนักเรียนรุ่นที่ 2 ต่ออีกอย่างน้อย 10 คน จากนั้นจะรับซัก อบและรีดผ้าโดยฝีมือของเด็กๆ ให้กับโรงแรมที่พักต่างๆ ที่อยากช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ต่อไป

ทางด้านนางอรสา เอื้อสามาลย์ ผู้จัดการโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม กล่าวว่า ทางโรงแรมฯ ได้จัดพนักงานที่เหมาะสมที่จะสามารถดูแลและฝึกเด็กๆ ไว้แล้ว โดยขั้นตอนแรกคือการฝึกคัดแยกประเภทของผ้า เช่น ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม หมอน ฯลฯ จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการซักตามลำดับ เมื่อเด็กๆ ต้องย้ายออกไปยังโรงซัก อบและรีดของตัวเองแล้ว ซึ่งทางโรงแรมก็ยินดีจะจัดพนักงานเข้าไปดูอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความยินดีที่ได้ช่วยเด็กๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ตั้งอยู่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย ปัจจุบันมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นชาย 271 คน และหญิง 133 คน รวมจำนวน 404 คน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องทั้ง 10 คนแรกเป็นนักเรียนชายในะรดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด ส่วนโรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม มีนายชาญ เพราะยิ่ง เป็นประธานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธินใกล้กับสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 ในเขต อ.เมืองเชียงราย.