แม่ทัพภาคที่ 3 MOU อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทหารกองประจำการ

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยนางสาวบุปฝา เรือนสุข อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU โครงการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับทหารกองประจำการ

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารในกองทัพบก จัดการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐานอย่างมีมาตรฐานให้กับทหารกองประจำการ มีวิชาชีพที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ดังนั้นกองทัพภาคที่ 3 จึงจัดทำโครงการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับทหารกองประจำการ โดยร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือช่างให้กับทหารกองประจำการ ในรุ่นแรกมีทหารกองประจำการเข้ารับการฝึก จำนวน 41 นาย ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ ให้กับตัวกำลังพลทหารกองประจำการและตลาดแรงงานของไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป