พิษณุโลก รัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานรัฐพิธี วันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร 56 รูป

สำหรับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้เป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่าง ๆ หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี

ในการนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันศิลปินแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมไว้แก่ชาติเป็นอเนกนานัปการ.