พิษณุโลก สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแถลงการณ์ ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับแถลงการณ์จากสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก เรื่องขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พร้อมกันนี้ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชาวจังหวัดพิษณุโลก สวมใส่เสื้อสีม่วงกว่า 700 คน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” โบกธงแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ อีก 8 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ยังมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันอีกด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่า ขอให้เราชาวจังหวัดพิษณุโลกช่วยปกป้อง ช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียพระเกียรติ และขอร่วมถวายพระกำลังใจให้พระองค์ท่าน ไม่ใช่เพียงแค่การออกมาทำกิจกรรมในวันนี้เท่านั้น แต่ขอให้ร่วมกันทำความดีเป็นการถวายความจงรักภักดี