มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบที่ดิน 2 แปลง จากนางสาวอรพรรณ หยีวิยม อายุ 87 ปี อดีตครูสอน พ.พ.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายยงยศ เมฆอรุณ รองประธานมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการ รับมอบที่ดินจำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 3 งาน จากนางสาวอรพรรณ หยีวิยม อายุ 87 ปี อาชีพ ข้าราชการบำนาญ อดีตเป็นครูสอนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม(พ.พ.) ฃบริจาคให้มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อนำไปใช้ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของมูลนิธิ และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นๆ ของมูลนิธิฯ

โอกาสนี้นายยงยศ เมฆอรุณ ได้กล่าวขอบคุณนางสาวอรพรรณ หยีวิยม ในนามของมูลนิธิฯ ที่ได้มีจิตศรัทธาในองค์พระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างยิ่ง การยกให้ที่ดินเนื้อที่เป็นการสนองคุณและถวายเป็นพระราชกุศลในฐานะที่เป็นคนพิษณุโลกและเคยรับราชการครูโรงเรียนที่เคยอยู่ในพื้นที่พระราชวังจันทน์ และทราบว่ามูลนิธิฯ มีผลงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสร้างคน เพื่อเทิดพระเกียรติต่อพระองค์ตรงเกับจตนารมณ์ และศรัทธาต่อพระองค์ท่าน

อย่างไรก็ตาม หลังจากรับมอบที่ดินดังกล่าวแล้ว มูลนิธิฯจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป