รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึก รพ.สนาม ระดับ 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมการฝึกการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ระดับ 2 กองทัพบก โดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับหน่วยสายแพทย์ภายในกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการซักซ้อมการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม ระดับ 2 กองทัพบก

เพื่อเป็นการฝึกทบทวน และเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยสายแพทย์ให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่มีความรุนแรง สำหรับรับมือกับภัยพิบัติระดับใหญ่ และได้ร่วมพูดคุย พร้อมกับให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้