แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดน ฐานปฏิบัติการบ้านแปกแซม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น.พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองกำลังผาเมือง ณ ฐานปฏิบัติการบ้านแปกแซม บ้านร่มเกล้า อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีพลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พันเอก กิดากร จันทรา รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และคณะ

ทั้งนี้ ได้รับฟังข้อมูลบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วย นอกจากได้รับทราบภารกิจด้านความมั่นคงแล้ว ยังได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน โดยกล่าวให้โอวาท และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้ประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video TeleConference) กับนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ