พิษณุโลก เปิดแหล่งท่องเที่ยว”น้ำตกแก่งว่าว” สถานที่ว่าวพ่อขุนบางกลางหาวตกลงกลางลำน้ำแควน้อย(คลิป)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายจุุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นประธานเปิด”น้ำตกแก่งว่าว” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ บริเวณบ้านซำทอง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่กลางลำน้ำแควน้อย มีน้ำตกไหลตลอดปี น้ำตกแก่งว่าว มีต้นตะเคียนทองอายุนับ 100 ปี

นายลำพูน สีหะวงษ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง กล่าวรายงานว่า ก่อนกำเนิดเมืองสุโขทัย เมืองอยู่ 3 เมือง ตั้งอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ ได้แก่ 1.เมืองบางยาง ปกครองโดยพ่อขุนบางกลาง
หาว ปัจจุบัน คือ อำเภอนครไทย 2. เมืองราด ปกครองโดยพ่อขุนผาเมือง 3.อาณาจักรสุโขทัย ปกครองโดยขอมสบาดโขลญลำพง พ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง ได้ร่วมมือกับพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราดแห่งราชวงศ์ศรีนาวนำถม รวบรวมกำลังพลร่วมกันกระทำรัฐประหารขอมสบาดโขลญลำพง เมื่อได้ชัยชยะแล้ว พ่อขุนผาเมืองได้ยกเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นปกครองเมืองสุโขทัย ทรงพระนามพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ โดยมอบน้องสาวของพ่อขุนผาเมืองพระนางเสืองให้เป็นพระมเหสี แล้วพ่อขุนผาเมืองได้กลับไปปกครองเมืองราด

ในระหว่างปกครองเมืองบางยาง พ่อขุนบางกลางหาว พระองค์ทรงชอบกีฬาว่าวเมื่อทรงว่างจากงานการเมือง
และเมื่อเข้าฤดูหนาวซึ่งมีลมพัดตลอดเวลา (ชาวบ้านเรียกว่าลมว่าว) พ่อขุนบางกลางหาวได้ทรงกีฬาว่าว เมื่อขึ้นสูงติดลมดีแล้ว พ่อขุนบางกลางหาวได้ผูกว่าวไว้กับหลัก ต่อมาได้เกิดลมบนแปรปรวนพัดแรง ทำให้สายป่านที่ผูกว่าวของพ่อขุนบางกลางหาว ขาดหลุดลอยมาตกยังแม่น้ำแควน้อยบริเวณแก่งน้ำตก ชาวบ้านจึงเรียกชื่อแก่งน้ำตกแห่งนี้ว่า “แก่งว่าว” ตลอดมาและเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เเพราะประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง

นายจุติ กล่าวว่า 4 กุมภาพันธ์ พบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พ่อขุนบางกลางหาว ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคนไทย อำเภอนครไทย ไม่ใช่สร้างอาชีพเพียงด้านเดียว แต่เป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ที่มาของบรรพบุรุษของคนทั้งประเทศ และเป็นสามเหลี่ยมแห่งการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทั้งตำบลบ้านกลาง อำเภอวัลทอง ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ และตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์